Innowacyjna technologia

System SCS składa się standardowo z czterech obracających się karuzel, z których każda współpracuje z odseparowanym automatycznym modułem do załadunku i rozładunku. Gęste układanie nośników na regałach umożliwia osiągnięcie pojemności magazynu na poziomie do 6000 pojemników – w przypadku używania standardowego systemu z czterema karuzelami.

Podstawą każdego modułu tego systemu, który w swojej budowie jest automatycznym magazynem małych ładunków, jest standardowy pojemnik. Oferowanie pojemniki pochodzą z naszej własnej produkcji i można je dzielić nawet na 8 części oraz obciążać ładunkami do 25 kg. Dostęp do pojemników jest realizowany za pomocą w pełni automatycznych wind z urządzeniami obsługi ładunków.

Windy pobierają pojemniki z ich lokacji w czterech modułach karuzelowych i przekazują je na zintegrowane przenośniki systemu transportowego w tzw. strefie przedniej, dostarczając je w efekcie końcowym do stanowisk kompletacji zamówień. Intencjonalne rozłączenie poszczególnych ruchów umożliwia podwojenie wydajności wind w porównaniu z konwencjonalnymi systemami intralogistycznymi. Ponadto procesy uzupełniania zapasów można płynnie zintegrować z kompletacją bez jakiegokolwiek wpływu na wydajność.