Wielopoziomowe wózki transportowe Navette

Wzrost wydajności automatycznych magazynów małych ładunków  

Wydajne składowanie i pobieranie w zadanej sekwencji tac, pojemników lub kartonów w magazynach automatycznych – tak w skrócie, wygląda funkcjonowanie wielopoziomowego systemu wózków transportowych Navette firmy SSI SCHÄFER.

Wózek transportowy Navette przemieszcza się w obrębie konstrukcji stalowej automatycznego magazynu małych ładunków po szynach jezdnych i podpierających szynach prowadzących. Dzięki dwóm umieszczonym jeden nad drugim urządzeniom obsługi ładunków obsługującym podwójną głębokość składowania, wózek Navette może obsłużyć równolegle dwa poziomy regału i przemieścić w ramach jednej czynności łącznie cztery jednostki transportowe. W ten sposób system Navette wykonuje dwa razy więcej pracy w porównaniu z wózkami jednopoziomowymi, co prowadzi do skrócenia czasów przejazdów i tym samym do podwojenia wydajności procesów.

Zintegrowany napęd windy pozwala obsłużyć do ośmiu poziomów magazynu w ramach jednego poziomu jezdnego. Windy Navette stanowią łącznik pomiędzy przenośnikami a poszczególnymi poziomami jezdnymi wózków Navette. Ich liczbę oraz układ w alejkach magazynowych dobiera się dowolnie. Poprzez ustawienie kilku wózków transportowych jeden nad drugim można zapewnić efektywną obsługę magazynów o wysokości do 24 m.

Precyzyjna skalowalność i maksymalna dostępność
Wielopoziomowy system wózków transportowych Navette umożliwia dostęp do maksymalnie dużej ilości artykułów w osiach magazynowych dzięki zastosowaniu urządzeń obsługi ładunków o zmiennej szerokości, pozwalających na obsługę nośników o maksymalnych wymiarach do 850 x 650 x 560 mm i masie do 50 kg. System Navette można przy tym precyzyjnie dostosować do konkretnej ilości i wielkości zamówień, tak aby zapewniał wymaganą przepustowość i sprawnie obsługiwał występujący w danym przypadku asortyment.

Działające indywidualnie podzespoły systemu umożliwiają elastyczną konfigurację, rozbudowę, wymianę oraz nieograniczoną dostępność podczas pracy obiektu, co upraszcza ich obsługę techniczną i ewentualną modernizację. Używany pomyślnie przez naszych klientów już od wielu lat system Navette wyróżnia się maksymalną dostępnością przy jednoczesnej wysokiej wydajności i elastyczności, co czyni z niego idealny wybór dla branży e-commerce.

NAVETTE

Enhanced efficiency for fully automated miniload systems.

The flexible multi-level Navette shuttle system from SSI SCHAEFER

The Navette multi-level shuttle system enables you to access a vast range of articles in storage aisles, using adjustable-width load handling devices.

WIELOPOZIOMOWE WÓZKI TRANSPORTOWE NAVETTE: WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA DZIĘKI DWÓM URZĄDZENIOM OBSŁUGI ŁADUNKÓW UŁOŻONYM JEDEN NAD DRUGIM

Oprócz eksploatacji w automatycznych magazynach małych ładunków, system Navette można wykorzystać również do zwiększenia efektywności w połączeniu z naszym rewolucyjnym i opatentowanym rozwiązaniem 3D-MATRIX Solution®.

Obok wielopoziomowych wózków transportowych Navette działających w osi X wykorzystywane są również działające w osiach Y i Z odpowiednio windy i przenośniki Navette. Zastosowane w systemie magazynowym elementy systemu Navette są dostosowane do optymalnego współdziałania ze sobą – jednak w ramach konsekwentnie równoległej, niezależnej od siebie pracy. Pracujące indywidualnie stanowiska transferowe w konstrukcji stalowej pełnią funkcję bufora pomiędzy wózkami a windami systemu Navette, zapewniając zawsze indywidualny dostęp do znajdującego się na nich nośnika ładunku. Umożliwia to wydawanie towarów z magazynu w określonej sekwencji do dowolnej liczby połączonych przenośnikami stanowisk pracy, a także optymalne wprowadzanie towarów do magazynu.

Zapewnia to dynamiczną i efektywną kompletację w modelu „towar do człowieka”, składowanie, buforowanie i indywidualne sekwencjonowanie – wszystko w ramach pojedynczego systemu. Wydawane towary są dostarczane przenośnikami prosto do właściwych stanowisk kompletacji.

  • Podwójna wydajność dzięki dwóm mechanizmom obsługi ładunków i krótkiemu czasowi przejazdu

  • Zintegrowane sekwencjonowanie dzięki indywidualnym transferom między wózkami a windami systemu Navette

  • Zawsze indywidualnie dostosowana konfiguracja magazynu dzięki skalowalnej ilości i ułożeniu wózków, poziomów jezdnych i wind systemu Navette do wysokości maksymalnie 24 m

  • Elastyczne i zoptymalizowane włączenie do systemu stanowisk pracy w ramach rozwiązania 3D-MATRIX Solution®

  • Obsługa i dostęp do maksymalnie dużej liczby artykułów na jednym poziomie jezdnym

  • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości rozbudowy systemu poprzez dodawanie modułowych i indywidualnie funkcjonujących komponentów

  • Ceniony na całym świecie system magazynowy o maksymalnej dostępności

  • Energooszczędne wózki wielopoziomowe

CASE STUDY KARL STORZ GMBH & CO KG

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

 

POBIERANIE

Shuttle Systems brochure

Shuttle Systems brochure

6.7 MB

JAK MOGĘ CI POMÓC?