Kanallager system & Automated Guided Vehicles (AGVs)

Lean processer och integrerad mjukvaruexpertis för ökad effektivitet i varuflödet

AGV kombinerat med hyllställ

En skalbar systemlösning för resurs- och utrymmesoptimerad pallhantering

SSI Orbiter® i kombination med AGV:er - förenklar processer, optimerar kostnader och hjälper till att kompensera för den pågående arbetskraftbristen

Kraven på intralogistik förändras snabbt. Företag behöver därför mycket flexibla och effektiva lager- och transportsystem som är skalbara med hänsyn till växande orderantal samt nya process- och kundspecifikationer. SSI SCHÄFER erbjuder en lösning i form av en intelligent kombination av platsbesparande pallkanalförvaring med en SSI Orbiter kanalskyttel och automatiserade styrda fordon (AGV). Parallellt garanterar systemet tillgång till varor dygnet runt, vilket hjälper till att kompensera för den pågående bristen på arbetskraft. När de väl installerats kan befintliga lösningar utökas gradvis vid behov.

Lösningen

Utrymmesbesparande pallkanalförvaring i kombination med automated guided vehicles

Era utmaningar

Identifiera förbättringspotential och optimera der pallhantering::

 • Brist på specialister
  Brist på kunnig personal för att möta ökande krav och täcka flerskiftsdrift..

 • Konkurrenskraften äventyras
  Komplexa, manuella lagerprocesser klarar inte längre av den pågående tids- och kostnadspressen.

 • Utbyggnad av befintligt lager
  Lagerområde kan inte utökas på grund av strukturella förhållanden.

 • Tidsbegränsningar
  Manuell orderhantering kan knappast planeras och kontrolleras, och deadlineåtaganden blir allt svårare att uppfylla.

 • Otillräcklig effektivitet
  Manuell plockning är felintensiv, förknippad med långa gångavstånd och genererar en enorm extra ansträngning.

 • Ineffektiva materialflöden
  Materialbuffertar blockerar värdefullt lagringsutrymme, utrymmesbristen ökar och säkerställer improduktiva arbetsprocesser.

Fördelar med att kombinera SSI ORBITER® och Automated Guided Vehicles:

✓ Mindre utrymme krävs, enkel integrering i befintliga byggnader
✓ Lägre driftskostnader tack vare hög lagringstäthet och volymoptimering
✓ Konstanta materialflöden
✓ Resursoberoende 24/7 tillgänglighet av varor
✓ Ökat utnyttjande och felreduktion
✓ Minimering av buffertlager på pallar
✓ Integrated Warehouse Control System (WCS): Ökar prestanda och flexibilitet
✓ Låga initialkostnader: Systemet växer med kraven

Orbiter_AGV_4.tif

Fördelar med lösningen

För tillförlitlig planering, implementering och skalbarhet:

✓ Skalbarhet när lösningen växer med era krav.
✓ Allt från en enda källa med en stark partner.
✓ Korta implementeringstider för installation och driftsättning.
✓ Hög processäkerhet med grundläggande transporttjänster.
✓ Programvarustöd: Synkroniserade transporter i nätverket.
✓ Gränssnittskompatibilitet med tredjepartssystem.
✓ Maximal systemtillgänglighet.

Orbiter_AGV_3.tif

Lösningen - en intelligent interaktion

Kombination av kanallagringssystem och automated guided vehicles för maximal effektivitet

Automated Guided Vehicles at SSI Schaefer

Automated Guided Vehicles

Schäfer Orbiter System

Channel Storage Systems

softwaresolutions_HD.jpg

Mjukvarulösningar

Har du några frågor eller funderingar?