Ergonomics®@work arbetsplats

ergonomics@work!® (arbetsplats)

Genomtänkta arbetsplatslösningar med ergonomics@work!®

SSI SCHÄFER insåg redan tidigt ergonomins viktiga betydelse. Den berömda ”SCHÄFER-lådan”, våra plocklådor, är ett resultat av genomtänkt ergonomi. Idag kan vi erbjuda det bredaste och mest avancerade urvalet av ergonomiska arbetsplatser för lager och företag.

Även i tider av toppmodern lagerautomatisering är det framför allt det mänskliga arbetet som avgör kvalitet, genomströmning och leveranstid. I lagret, i tillverkningen, i kontoret – överallt utförs de väsentliga uppgifterna i värdekedjan av människor.

Som leverantör av logistiklösningar har SSI SCHÄFER varit föregångare när det gäller ergonomiska arbetsplatser. Ergonomics@work!® har utvecklats som en del av ett koncept för arbetsplatser och är väldigt effektivt och samtidigt skonsamt för kroppen. Detta koncept har blivit en integrerad del i alla SSI SCHÄFER-produkter.

Vårt koncept omfattar bland annat

 • Optimal layout av manöverelement och indikeringar

 • Naturliga, hudvänliga men ändå robusta material

 • Integrerad felsökning och support vid felsökning

 • Klart, enkelt och logiskt användargränssnitt

 • Energibesparande materialflöde

 • Tyst drift

Vi analyserar arbetsprocesserna i förväg. I denna process registreras exempelvis manuella åtgärder i över 30 individuella steg. Dessa data ligger sedan till grund för den optimala ergonomiska lösning som vi utvecklar.

GENOMTÄNKTA ARBETSPLATSLÖSNINGAR MED ERGONOMICS@WORK!®

Med ergonomics@work!® når SSI SCHÄFER fyra mål inom varje produktgrupp:

 • Laster transporteras endast horisontellt eller också nedåt med hjälp av tyngdkraften. Detta är ergonomiskt och skonar rygg och leder.

 • Onödiga rörelser undviks. Arbetsplatsen är utformad efter användaren. Genom att rörelserna minimeras kan tidsåtgången för varje arbetssteg reduceras och effektiviteten ökas.

 • Tydligt utformade arbetsplatser plus enkel hantering vilket gör att användarens uppmärksamhet kan fokuseras på ett steg i taget. Ljussensorer och programvarubaserade system bidrar till att höja kvaliteten ytterligare.

 • Design och material väljs så att koncentrationen höjs, rörelsefriheten förbättras och skador undviks. De olika komponenterna rundas av så långt det är möjligt och kontaktytorna tillverkas av trä.

Vår Pick to Tote-arbetsplats är ett av flera exempel på hur dessa mål har förverkligats. Tack vare den ergonomiska utformningen möjliggörs en kvalitetshöjning på upp till 300 procent!

 • Olika bords- och bordsskivesystem samt lyftbord

 • Arbetsstolar

 • Modulära arbetsbänkar, systemelement, bakväggssystem, rullcontainrar

 • Behållare (passar till bordssystemen) 

 • ESD-tillbehör

 • E-Pick programvara 

 • pick@work 

 • Transportsystem för behållare och kartonger som exempelvis FTS WEASEL®

 • LogiMat® lagerhiss 

 • Det tystgående transportörsystemet FT-SLC

Det är inta bara ditt företag som tjänar på vårt koncept ergonomics@work!® utan också dina anställda och dina kunder.

Fördelar för de anställda

Motivationen ökar, företagsklimatet förbättras. Onödiga ansträngningar, arbetsrelaterade hälsoproblem och möjliga trötthetssymptom undviks genom att arbetsplatsen anpassas till de anställda. Detsamma gäller för arbetsprocesserna.

Fördelar för dina kunder

Snabbare produktionsprocesser, färre fel – exempelvis genom optimering av arbetsplatserna, speciellt vid varumottagningen.

Fördelar för ditt företag

Dina kostnader reduceras, stilleståndstider och fel minimeras, samtidigt som produktiviteten hos dina anställda ökar, till exempel genom färre utmattningssymptom. 

Fördelar:

 • Ökad produktivitet och högre kvalitet

 • Minskad fysisk ansträngning och förbättrad hälsa för dina anställda

 • Beprövad användbarhet

 • Tydliga kostnadsfördelar

 • Improduktiva aktiviteter reduceras

 • Lägre felfrekvens

 • Reducerade processtider

 • Arbetsrelaterade hälsoproblem undviks

 • Färre sjukdagar

NEDLADDNING

Hur kan vi hjälpa?