Apotea expanderar sin automation tillsammans med SSI Schäfer

Fördelar

  • Enkelt underhåll på grund av flexibelt justerbara produktkanaler

  • Konstant hög kvalitet och tillförlitlighet även vid toppbelastning

  • Hög lönsamhet tack vare att manuell plockning elimineras

  • Effektivt platsutnyttjande tack vare hög produktdensitet

  • Hög produktivitet även vid belastningstoppar

  • Modulkonstruktion – idealiskt för utbyggnad

  • Enkel integration i befintliga system