A-Frame

Automatisk plukking

Hastighet og kvalitet for sammenstillingen av dine ordrer

SSI SCHÄFER sine plukkingssystemer utfører komplekse oppdragskombinasjoner helautomatisk, pålitelig og i løpet av svært kort tid. Ekstremt hurtig oppdragsavvikling på høyeste kvalitetsnivå selv ved høyeste kapasitetsutnyttelse, garantert høyst mulige produktivitet og en optimal materialflyt på lageret ditt. Vi tilbyr deg forskjellige økonomiske systemløsninger:


Perfekt sammenspill

Våre systemtyper kan kombineres og er tilgjengelige for alle kurante produktgrupper og varesorter. De automatiske plukkingssystemene er ideelt tilpasset transportørsystemet og andre komponenter fra vårt firma. Utover dette dimensjoneres anleggene til et maksimum av produkttetthet – slik kan du optimere utnyttelsen av plassen på lageret ditt. Gjennom en presis dataanalyse beregner vi plukkingssystemet som er optimalt tilpasset dine krav.

HASTIGHET OG KVALITET FOR SAMMENSTILLINGEN AV DINE ORDRER

  • Høy produktivitet i tider med sterk belastning

  • Høy kostnadseffektivitet fordi tidskrevende manuelle plukkingsaktiviteter bortfaller

  • Konstant kvalitet og sikkerhet mot svikt i anlegget, selv i tider med sterk belastning

  • Effektiv plassutnyttelse takket være en høy produkttetthet

  • Enkelt vedlikehold gjennom fleksibelt innstillbare produktkanaler

  • Kan lett integreres i allerede eksisterende anlegg

  • Kan utvides ideelt takket være dens modulære struktur

AUTOMATISK PLUKKNING

Automatisk plukkning sørger for rask ordrehåndtering og en effektiv logistik

SSI Carrier

Fulfilment Factory® (multi-channel distribusjonsløsninger)

A-Frame Picking System

A-Frame

3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

depalletizer_robot.jpg

SSI CASE PICKING

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

ROBOTLØSNINGER

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?