3D-MATRIX Solution®

Med den innovativa och patenterade 3D-MATRIX Solution® erbjuder SSI SCHÄFER en mycket dynamisk systemlösning för förvaring och plockning av lådor, kartonger, brickor, tråg och pallar. Den unika förmågan att kombinera elementen ger er högsta flexibilitet.

3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Problem med konventionella lagersystem
Konventionella lagersystem har sin begränsning i att antalet hissar inte kan ökas. Det leder till flaskhalsar vid in- och utlagring. Som en följd av det blir antalet överföringsplatser begränsat och processerna kan bara frikopplas i begränsad omfattning längs de horisontella och vertikala axlarna.

En prestandaökning genom användning av shuttles i gångarna medför i förzonen betydande flaskhalsar på transportslingorna. En sekvensbildning är systembetingat endast möjlig genom ytterligare efterkopplade sekvenseringssystem.

Detta är anledningen till att vår lösning 3D-MATRIX Solution® utvecklats. Med denna patenterade lösning har SSI SCHÄFER tagit de automatiserade lagersystemen till en ny dimension. Det modulbaserade konceptet står för högdynamiska systemlösningar för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagerlådor och pallar.

Tre komponenter - flexibelt och revolutionerande
3D-MATRIX Solution® lösningen består av tre huvudkomponenter: shuttle, lift och conveyor system. Shuttle (flera) arbetar på X-axeln på djupet av lagerkanalerna. Hissystemen svarar för den vertikala transporten på Y-axeln. Conveyor systemet övertar den horisontella transporten på Z-axeln och lämnar av varorna till de direktanslutna plock- eller arbetsplatserna. Alla rörelser som transportmedlen utför i laget på X-, Y- och Z-axeln är konsekvent separerade och kan därför utföras parallellt

Lagring, buffring och sekvensering - allt i 3D-MATRIX SOLUTION®

Tack vare den speciella designen hos 3D-MATRIX Solution® behandlas lagerkuben som ett på alla sidor öppet system. Detta skapar självständiga processer samtidigt som flaskhalsar undviks. 3D-MATRIX Solution® gör det möjligt att komma åt alla artiklar i lagersystemet och förser alla anslutna goods-to-person arbetsplatser med de önskade lagerartiklarna. Överallt där manuellt arbete utförs av medarbetarna lägger vi stor vikt vid ergonomin, ergonomics@work!®

Tack vare den oinskränkta tillgängligheten medan systemet är i drift är underhållet mycket enkelt. Dessutom kan modulerna utan problem integreras i ditt befintliga lagerstyrningssystem.

3D-MATRIX Solution® erbjuder exakt den flexibilitet som krävs inom e-handelsområdet. Här gäller det framför allt att realisera skalbara system med en lagerkapacitet på över 500 000 artiklar. Vi dimensionerar den aktuella lagerkapaciteten och prestandan för ett system med hänsyn till de processer som ligger före respektive efter lagret. Vår lösning erbjuder exakt det som den snabbt växande e-handelsmarknaden behöver för sina affärer.

Du kommer att uppleva en väsentligt ökad effektivitet, en lösning som kan växa tillsammans med dig, samt en långsiktigt säker investering.

 • Högdynamisk systemlösning för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagertablarer och pallar

 • Parallella processer genom frikoppling av horisontell och vertikal transport och leverans till arbetsplatserna

 • Constant access to all items in stock with the same performance

 • Dynamics and high throughput without bottlenecks

 • Ingen ABC-klassificering av lagergodset behövs

 • Buffring av tillförseln genom transferplatser

 • Fullständig sekvensiering av orderna

 • Hissarna har individuell tillgång till transferplatserna

 • Modulär, skalbar och utbyggbar lösning

 • Alla komponenter kan installeras i valfritt antal och med fri lokalisering, och lagret kan utvidgas flexibelt i längd, bredd och höjd

 • Enklare underhåll genom enkel åtkomst under pgående systemdrift

3D-MATRIX SOLUTION® hos KARL STORZ GMBH & CO KG

SSI SCHÄFER har implementerat ett väldigt dynamiskt Navette lager i enlighet med 3D-MATRIX Solution® för Karl Storz GmbH & Co KG som huvudentreprenör. En systemdesign med maximal flexibilitet och töjbarhet i åtanke, 120 000 lagerförvaringsplatser och användningen av 42 Navette-shuttles har ökat effektiviteten hos Karl Storz med mer än 20 procent jämfört med konventionella systemkoncept.

3D-MATRIX Solution® in practice

The automatic storage system in practice at Gebr. Heinemann

3D Matrix Solution® in Practice

Gebr. Heinemann has always been a modern company, therefore it was understandable that they did not opt for a classic storage and retrieval system or a conventional shuttle solution. Instead, the family-owned company decided to move forward with the future-proof recommendation of SSI SCHAEFER using a solution which combines both previously mentioned system.

Läs mer
3D-Matrix Solution
Har du några frågor eller funderingar?