Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn SSI SCHAEFER

Hãy cùng với nhau, chúng ta sẽ biến Nguyên tắc thành một câu chuyện thành công khác tại SSI SCHAEFER!

Nguyên tắc tại SSI SCHAEFER không chỉ đơn thuần là tuân thủ luật pháp - thông qua tính chính trực, hành vi công bằng trong cạnh tranh và đầu tư bền vững, chúng tôi muốn tiếp tục là người tiên phong quan trọng trong ngành intralogistics trong tương lai. Ngoài thành công về kinh tế, các hành động minh bạch và dễ hiểu là đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, nhờ đó chúng tôi duy trì niềm tin vào Tập đoàn SSI SCHAEFER cũng như uy tín và danh tiếng của chúng tôi.

Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn  SSI SCHAEFER phản ánh những giá trị này trong mười nguyên tắc ứng xử của mình. Nó có giá trị đối với tất cả nhân viên và quản lý trên toàn thế giới và đóng vai trò như một hướng dẫn cho công việc hàng ngày của họ và hỗ trợ ra quyết định trong những tình huống khó khăn.

TẢI XUỐNG

Code of Conduct SSI SCHAEFER Group_2021_EN.pdf

null

6.3 MB

Verhaltenskodex SSI SCHÄFER Gruppe_2021_DE.pdf

null

6.3 MB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN