Škálovatelná intralogistika jako nástroj pro růst firmy

Očekávání v logistice stále rostou, a schopnost reagovat konzistentně vyžaduje vysoký stupeň agilnosti a flexibility. Dostupná plug & play řešení slouží jako základ pro snadnou integraci do stávajících procesů, a různé možnosti rozšíření zajistí vysokou míru flexibility, i pro dynamické požadavky v souvislosti s probíhajícím rozšiřováním. SSI Schaefer je rodinný specialist na intralogistiku s dlouhou historií zakotvenou v sektoru malých a středních podniků (MSP), který nabízí modulárně kombinovatelné, škálovatelné a spolehlivé logistické systémy zejména pro malé a střední podniky.

Podle zprávy agentury GTAI je v Evropě asi 20 milionů podniků klasifikováno jako malé a střední podniky podle definice Evropské komise. Celosvětově je jich kolem 95 procent kategorizováno jako MSP (= mikro, malé a střední podniky).

Změny na trhu a ve společnostech – čas na něco nového

MSP tedy tvoří velký podíl na celosvětovém hospodářském výkonu. Je důvodem jejich reputace, jelikož zejména rodinné MSP jsou považovány za mimořádně kreativní, inovativní a rychle reagující, neustále si budují pověst "motoru ekonomiky". MSP jsou však také vystaveny trvalému tlaku nákladů a konkurenceschopnosti. Nové maloobchodní koncepty představují další výzvu v důsledku změn spotřebitelského chování. Výbušné zvyšování očekávání maximální dostupnosti a nejkratších dodacích lhůt jsou téměř standardem v segmentu B2C, ale stále více ovlivňují i obchod B2B. Tyto vývoje a neustálý růst znamenají, že složitost logistiky stále roste.

MSP zejména pociťují následky tohoto vývoje. V zakládajících letech jsou často potřebné pouze jednorázové regály z obchodů s nářadím a/nebo volné prostory k uskladnění zboží. Podniky se však rozšiřují a obecné podmínky se mění. Například: Jakmile se zvýší objemy objednávek, chaos často bývá součástí každodenní reality. Kapacity jsou vyčerpány a produkty a/nebo komponenty jsou jednoduše umístěny tam, kde je k dispozici podlahový prostor, alespoň dočasně. Zkušení zaměstnanci stále mohou mít představu, kde lze najít objednané zboží, ale noví zaměstnanci se rychle ocitnou v zoufalství. To výrazně zpomaluje tempo zpracování objednávek, což zvyšuje náklady na procesy a může rychle vést k poklesu spokojenosti zákazníků. To také zvyšuje riziko odlivu zákazníků v souvislosti s poklesem zisků.

Rostoucí modulární systémy pro každou fázi rozvoje podniku

Z ekonomického hlediska je plánování a zmapování velké intralogistické řešení hned na začátku často obtížné, což by mohlo významně ovlivnit výkon kvůli nadměrnému nebo dokonce nedostatečnému rozměru. Řešením nabízeným společností SSI Schaefer je poskytnout této cílové skupině modulárně navržené, škálovatelné skladovací a komisní systémy. Spektrum sahá od manuálních po (částečně) automatizované systémy, které rostou flexibilně s vývojem podniku a konkrétní

Blog February 2022

O autorovi:

Michael Wegner, Head of Sales Products & Equipment, Central Europe. Logistický specialista s magisterským titulem v obchodní administrativě a od roku 2012 pracuje ve společnosti SSI SCHAEFER na různých prodejních pozicích.

[1] https://www.gtai.de/gtai-de/trade/zoll/zollbericht/welt/kleine-und-mittelstaendische-unternehmen-kmu-msmes-in-der-wto-228530

Kontaktní osoba

Marian Gono Generální ředitel Telefonní číslo: +420 251 171 131 Mail: sales.praha@ssi-schaefer.com