3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Problemene med konvensjonelle lageranlegg

Konvensjonelle lageranlegg når sine grenser pga. et begrenset antall løft, noe som igjen skyldes systemet. Dette fører til flaskehalser ved plassering i og plukking fra lageret. Dette igjen betyr at antall transferplasser er begrenset, slik at prosessene bare kan frakoples på de horisontale og vertikale aksene.

Bruk av shuttles fører til vesentlige flaskehalser på transportteknikk-sløyfene i forsonen. Systembetinget er en sekvensdannelse kun mulig ved å installere ekstra sekvenseringssystemer nedstrøms.

Dette er grunnen til at vi har utviklet vår 3D-MATRIX Solution®: Med denne patenterte løsningen løfter SSI SCHÄFER automatiserte lagersystemer til et nytt nivå. Det modulære konseptet står for høydynamiske systemløsninger til lagring og ordreplukking av enkeltartikler, bakker, kasser og paller.

Den innovative løsningen: fleksibel og revolusjonær

Denne matriksen består av tre vesentlige systemkomponenter: Shuttle-kjøretøyer, heiser og transportsystemer. Shuttle-kjøretøyene arbeider på X-aksen i dybden av lagerkanalene. Heisesystemene sørger for den vertikale transporten av lagervarene på Y-akselen. Transportsystemene overtar den horisontale transporten på Z-aksen og klargjøringen av varene på umiddelbart etterfølgende arbeidsplasser til ordreplukking eller forsendelse. Her er alle bevegelser som de brukte transportmidlene utfører innenfor lagerområdet på X- Y- og Z-aksen, konsekvent adskilt fra hverandre og kan derfor finne sted parallelt.

THE 3D-MATRIX SOLUTION® FOR STORING, BUFFERING AND SEQUENCING IN ONE SYSTEM

Takket være den spesielle designen til vår 3D-MATRIX Solution® behandles lagerkubusen som et system som er åpent til alle sider – på denne måten oppstår uavhengige prosesser, samtidig som flaskehalser unngås. Her gir vår 3D-MATRIX Solution® muligheten til å få tilgang til alle artikler i lagersystemet, og den betjener alle tilsluttende gods-til-person arbeidsstasjoner direkte med de ønskede lagerartiklene. Overalt der hvor enkelte oppgaver må utføres av medarbeidere, legger vi stor vekt må ergonomi.

Gjennom en uinnskrenket tilgjengelighet i den løpende anleggsdriften, er vedlikeholdet meget enkelt. De forskjellige utbyggingstrinnene kan dessuten problemløst integreres i infrastrukturen til ditt allerede eksisterende lagerstyringssystem.

Vår 3D-MATRIX Solution® tilbyr den fleksibiliteten som er spesielt nødvendig for e-handelssektoren. Her gjelder det fremfor alt å realisere skalerbare anlegg med en lagerkapasitet på over 500.000 artikler. Vi dimensjonerer et anleggs lagerkapasitet og yteevne etter prosesser oppstrøms og nedstrøms – med våre løsninger tilbyr vi deg nøyaktig det som det raskt voksende e-handelsmarkedet behøver for å avvikle sine forretninger.

Gjør deg nytte av en betydelig økning av effektiviteten, en løsning som vokser med deg og dine oppgaver samt en investeringssikkerhet på lang sikt.

 • Svært dynamisk systemløsning til lagring og plukking av enkeltartikler, kasser, bakker og paller

 • Parallellisering av prosesser ved at horisontal og vertikal transport kobles fra hverandre samt tilføring til arbeidsstasjoner

 • Kontinuerlig tilgang til alle artikler i lageret uten reduksjon av ytelse

 • Dynamikk og høy produktgjennomstrømning uten flaskehalser

 • ABC-klassifisering av lagervarene bortfaller

 • Bufring av vareflyten med transferplasser

 • Fullstendig sekvensering av ordrene

 • Individuell tilgang til heisene på transferplassene

 • Modulær, skalerbar og utvidbar løsning

 • Alle komponenter kan installeres i et hvilket som helst antall og med fri lokalisering, lagerseksjonene kan utvides etter ønske, både i lengde, bredde og høyde

 • Enklere vedlikehold takket være lettere tilgjengelighet mens anlegget er i gang

SCALABLE MULTI-LEVEL SHUTTLE NAVETTE AT KARL STORZ

SSI SCHAEFER as gerneral contractor - a future-proof investment.

Highly dynamic secuence formation in small parts logistics

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

Hvordan kan vi hjelpe?