Pick to Light

Pick by Light og Put to Light

Pick by Light: Plukking med signallampe ved lagerhyllen

Pick by Light er et halvautomatisk papirløst plukkesystem. Ved å bruke vår Pick by Light transportteknikk  og vår velprøvde programvare til styring av materialflyt, WAMAS® optimerer du ikke bare dine prosesser, men du kan samtidig også redusere dine kostnader til logistikk vesentlig. Programvaren kan gjøres parametriske og er dermed lett å tilpasse til dine behov. Programvarenkan både brukes i forbindelse med SSI SCHÄFER programvaresystemer og som separat system til ordreplukking i et allerede eksisterende lagerstyringssystem.

Med Pick by Light systemet fra SSI SCHÄFER kan du nærmest utelukke feil ved plukking: Ved hver lagerhylle befinner det seg en signallampe med et display og minst en kvitteringsknapp. Når plukkekassen er i plukkeposisjon, viser lampen medarbeideren den riktige hyllen, og på displayet vises korrekt antall av varen som skal tas ut av kassen. Deretter bekreftes uttaket med en kvitteringsknapp.

Det skjelnes mellom tre forskjellige systemer:

 • Pick by Light: for hvert uttakspunkt en Pick face og en belyst kvitteringsknapp

 • Pick by Light Basic: for hvert plukkepunkt en belyst kvitteringsknapp, et sentralt display (Pick face) for flere plukkepunkter

 • Put to Light: følger det samme prinsippet som Pick by Light, men det plukkes ikke fastlagt antall vare fra den viste posisjonen. I stedet deponeres det fastlagte antall produkter på denne posisjonen.

SHORT ACCESS TIMES AND RELIABLE DELIVERY QUALITY

Med til et Pick by Light system hører de følgende komponentene:

 • Styrecomputer med grensesnitt til det overordnede systemet (Host, LVS etc.)

 • Linecontroller (antall avhengig av anleggets størrelse)

 • En Pick face for hvert lagersted

 

En Pick face består av visnings- og betjeningsenheten som gir medarbeideren informasjon om mengder og som han kvitterer for på den lysende bekreftelsesknappen etter at plukkingen er gjennomført. Via to mengdekorreksjonsknapper har han muligheten til å korrigere vist plukkemengde i henhold til tilgjengelig antall under plukkingen.

Totalt kan systemet Pick by Light integreres i eksisterende eller prosjekterte plukkeprosesser og plukkestrategier. Systemet er særlig velegnet til bruk i hyllereolanlegg eller pallereolanlegg.

 • Papirløs plukking

 • Enkel og sikker betjening

 • Sikker brukerstyring og økning av plukkingens kvalitet sammenlignet med plukking etter ordrelister

 • Fleksibel ordreavvikling og nøyaktig lagerstyring

 • Beholdningskontroll med vareopptellingsfunksjon

 • Korte strekninger til plukking

 • Anordninger i hesteskoform for å optimere plukkeeffekten

 • Maksimal sikkerhet mht. levering

 • Beholdningskontroll med vareopptellingsfunksjon

 • Høyest mulig tilgjengelighet gjennom hardware-selvkontroll

 • Transparent ordresporing

 • Enkelt vedlikehold

 • Kort innføringskurs i det enkle og oversiktlige systemet

LAST NED

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
Hvordan kan vi hjelpe?