Īpaši datu izmantošanas gadījumi

Mēs apkoposim, apstrādāsim un izmantosim Jūsu sniegtos personas datus tikai norādītajiem mērķiem. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

Personas datu vākšanu un šo datu pārsūtīšanu valsts iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt šādu informāciju, var veikt tikai attiecīgo likumu ietvaros vai pildot tiesas nolēmumu. Mūsu darbiniekiem un mūsu nolīgtajiem pakalpojumu uzņēmumiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus.