Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2021 rok

Raport SSI SCHAEFER dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2021 rok

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2021 rok

W Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju informujemy wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy o projektach, inicjatywach i rozwiązaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także wyzwaniach na przyszłość i o tym, jak zamierzamy sobie z nimi poradzić. Raport został przygotowany na podstawie uznanych na świecie standardów Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI).

W ostatnich latach zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy w naszym społeczeństwie. Ważnymi krokami w tym kontekście były Porozumienie paryskie w sprawie klimatu, które weszło w życie w 2016 r., a także Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju (2030). Bazując na tym, w marcu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała swój plan działań dotyczący finansowania zrównoważonego rozwoju.

Chociaż regularna sprawozdawczość dotycząca działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wciąż jest dobrowolna dla naszej firmy, chcemy wywiązać się z naszej odpowiedzialności jako dużej średniej wielkości firmy z siedzibą w Niemczech, prowadzącej działalność na całym świecie, i mieć wkład w zrównoważony rozwój.

Ważne jest dla nas przy tym poznanie zewnętrznych oczekiwań naszych interesariuszy – klientów, pracowników, partnerów biznesowych, naszych właścicieli i inwestorów, a także całego społeczeństwa i opinii publicznej – tak, żebyśmy mogli wziąć je pod uwagę w naszym procesie strategicznym i osadzić nasze zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju na solidnej podstawie. Określiliśmy najważniejsze dla nas kwestie i opracowaliśmy następujące obszary działań:
 

  • Kultura firmowa oparta na wartościach jako fundament naszych kontaktów z interesariuszami i zasobami.

  • Tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych klientów dzięki wykorzystaniu inteligentnych procesów

  • Odpowiedzialne zarządzanie poprzez ograniczanie wpływ w całym naszych łańcuchu wartości

  • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako czynnik strategiczny.

Dla każdego z tych obszarów działań w 2021 r. zdefiniowaliśmy konkretne cele zrównoważonego rozwoju i działania, a na temat ich realizacji i postępów będziemy raportowali regularnie w przyszłości.

Jako wiodąca firma w intralogistyce SSI SCHAEFER może przyczynić się do tego, że przepływy towarów naszych klientów będą jeszcze wydajniejsze i bardziej zrównoważone dzięki inteligentnym rozwiązaniom intralogistycznym. Tym samym realizacja naszej strategii zrównoważonego rozwoju przyczynia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Już teraz konkretnie pokazujemy nasze zaangażowanie poprzez dołączenie do globalnej inicjatywy „50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu” w 2020 roku. Jako pierwszy dostawca usług intralogistycznych stanowimy ważną część tego sojuszu i mamy wkład w osiągnięcie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

„W naszym pierwszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju chcemy dać naszym interesariuszom wgląd w projekty, inicjatywy i rozwiązania w obszarze zrównoważonego rozwoju, które już dzisiaj realizujemy, a także w to, w jaki sposób zamierzamy poradzić sobie z wyzwaniami w nadchodzących latach”.

Steffen Bersch, CEO Grupy SSI SCHÄFER

Możesz pobrać cały Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2021 rok tutaj

SSI SCHAEFER publikuje swój pierwszy raport zgodnie ze Standardami GRI

Neunkirchen/Siegerland, Niemcy, 18 sierpnia 2022 – Grupa SSI SCHAEFER, niemiecka rodzinna firma założona ponad 85 lat i wiodący międzynarodowy dostawca modułowych systemów do przechowywania i logistycznych, opublikowała dzisiaj swój pierwszy Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju.

Więcej
Raport SSI SCHAEFER dotyczący zrównoważonego rozwoju za 2021 rok
Masz pytania albo uwagi?