Customer Service & Support 4.0

Bezobsługowe systemy transportowe

Bezobsługowe systemy transportowe: wydajne, elastyczne, skalowalne

Logistyka to kluczowy aspekt czwartej rewolucji przemysłowej, mocno wpisujący się koncepcję przemysłu 4.0. Inteligentne, bezobsługowe systemy transportowe firmy SSI SCHÄFER stanowią jeden z przykładów technologii, które zorientowane są na wyzwania przyszłościowe stawiane intralogistyce już dziś. 

Bezobsługowe systemy transportowe to ważny element oferty rozwiązań w pełni zautomatyzowanych systemów intralogistycznych. Flota bezobsługowych systemów transportowych SSI SCHÄFER obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań do obsługi nośników dużych i małych ładunków, dzięki którym możliwe jest łatwe łączenie różnych obszarów magazynów, które można indywidualnie dostosowywać do wymagań i elastycznie rozbudowywać. Korzyści dla klienta to: znaczne obniżenie kosztów operacyjnych oraz większa wydajność logistyki magazynu.

Bezobsługowe systemy transportowe – rewolucja w logistyce przepływów materiałów w magazynach

SSI SCHÄFER to światowy lider i ekspert w dziedzinie automatyzacji magazynu. Rozwijając bezobsługowe systemy transportowe, wprowadzamy innowacje w celu zoptymalizowania przepływów materiałów. W związku z tym, oferujemy szeroką paletę systemów bezobsługowych do różnych zastosowań. System WEASEL®  jest przeznaczony do transportu małych nośników ładunków, takich jak pojemniki i kartony, na ograniczonej przestrzeni. Większe pojazdy bezobsługowe, wyposażone w podnośnik widłowy lub elementy przenośników, zapewniają elastyczność, umożliwiając transport, składowanie i komisjonowanie z użyciem palet i kontenerów rolkowych.

Systemy bezobsługowe można w bardzo elastyczny sposób integrować w systemach magazynowych zorganizowanych w dowolny sposób: od prostych zastosowań transportowych w modelach „towar do człowieka” po pełną automatyzację w zintegrowanych systemach całościowych – SSI SCHÄFER zawsze ma optymalne rozwiązanie intralogistyczne.

Układy sterowania pojazdami bezobsługowymi wykorzystują technologie optyczne, laserowe lub oparte na innych sensorach i gwarantują nawet stuprocentową niezawodność dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Ponadto pojazdy bezobsługowe są w pełni kompatybilne z akumulatorami litowymi 2Lite firmy SSI SCHÄFER, dzięki czemu wydajne systemy logistyczne są dostępne do pracy przez całą dobę.

Sterowanie i optymalizacja wszystkich zadań transportowych zapewniane są przez kontroler floty, do którego trafiają zamówienia z dowolnego systemu zarządzania magazynem. Idealną kontrolę nad logistyką zapewnia oprogramowanie oferowane przez SSI SCHÄFER.

Automated guided WEASEL®

Pojazdy AGV dla małych ładunków

AMADEUS_Copyright_DS_AUTOMOTION.jpg

AGVs for Large Load Carriers

Brak dostępnych elementów

AGVS OF SSI SCHAEFER

The navigation of the automated guided vehicles is optical and based on magnets, triangulation and SLAM, guaranteeing you 100% reliability and personal safety by using state-of-the-art technologies. The fleet controller or manager handles the control and optimization of all transport orders. He can receive the orders from any warehouse management system or ERP system. With our software solutions, you remain in control over your logistics. In addition, the integration of Industry 4.0 functionalities offers the possibility of controlling processes centrally and thus in a coordinated manner.

The portfolio of AGV solutions from SSI SCHAEFER includes a wide range of innovative solutions for small load carriers (SSI Compact Load AGVs) and large load carriers (SSI Heavy Load AGVs) and guarantees reliable material flows around the clock.
The range of applications for AGVs extends from production and assembly to goods and warehouse logistics and is possible with mixed traffic consisting of automated vehicles and people across various branches. The seamless integration of holistic AGV solutions into the corporate, production and merchandise management control system allows, for example, many production and warehouse processes to be synchronized more closely and reliably. A large number of sources and kinds of lowering can be combined. Users benefit from short payback periods.

A partnership with the Austrian AGV specialist DS AUTOMOTION has
allowed SSI SCHAEFER to extend its AGV portfolio. For more than 30 years, DS AUTOMOTION has specialized in the development and production of highly dynamic AGVs and has become one of the world’s leading manufacturers in this industry sector.

The cooperation has impacted solution expertise in the area of customer-specific device configurations. This allows for customized AGV solutions for various industries.

 • Retail & Wholesale

 • Food Retail

 • Fashion

 • Industry

 • Food & Beverage

 • Elastyczna i skalowalna automatyzacja wewnętrznego przepływu materiałów

 • Wyższa wydajność i większa elastyczność

 • Trwałe skrócenie czasu trwania cyklu

 • Niskie koszty inwestycyjne i operacyjne

 • Ograniczone wymagania w zakresie zmian infrastrukturalnych, a tym samym krótki czas realizacji

 • Redukcja kosztów działań następczych (minimalizacja szkód transportowych i błędnych dostaw)

 • Łatwe dostosowanie do dynamicznych wymagań rynku logistycznego
  Indywidualny skład własnej floty AGV

 • Największa elastyczność kompletacji w magazynie wewnętrznym dzięki sekwencyjnym dostawom

 • Ostrożny i bezpieczny transport różnych towarów i nośników ładunku

 • Łatwa integracja i niskie wymagania w zakresie infrastruktury (IT)

 • Efektywna integracja z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem dzięki znormalizowanemu interfejsowi systemowemu

 • Poprawa ergonomii i optymalny przepływ materiałów

 • Zwiększone bezpieczeństwo pracy i poprawa warunków pracy

 • Może być stosowany nawet w trudnych warunkach (magazynowanie w mroźniach lub w miejscach niebezpiecznych)

 • Innowacyjna koncepcja energetyczna (automatyczne i szybkie operacje ładowania)

 • Największa elastyczność w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu

 • Indywidualne oferty serwisowe i konserwacyjne

 • Łączenie w sieć różnych magazynów i miejsc pracy na dużych odległościach

 • Możliwy ruch mieszany z AGV i ludźmi w produkcji i logistyce

 • Możliwe unikanie przeszkód (trasy alternatywne)

 • Optymalizacja trasy transportu i sterowanie przez zintegrowany kontroler floty

 • Elastyczne wykorzystanie pomieszczeń i przestrzeni

AUTOMATING TRANSPORT TASKS WITH AGV WEASEL®

The automated guided vehicle WEASEL® from SSI SCHAEFER is the ideal solution for automating transport tasks in existing as well as new storage systems. Flexible and highly efficient, the WEASEL® guarantees the safe transport of your containers, cartons, and even hanging goods

WIĘCEJ
Automated guided WEASEL®
Jak mogę Ci pomóc?