Identyfikacja produktów

Kompletacja wrażliwych produktów musi zapewniać możliwość śledzenia i przebiegać bez błędów, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowia i kosmetyków. SSI SCHAEFER posiada trzy rozwiązania do identyfikacji produktów i precyzyjnej kompletacji lekkich towarów.

Order Verifier

Identyfikacja produktów

Kompletacja wrażliwych produktów musi zapewniać możliwość śledzenia i przebiegać bez błędów, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowia i kosmetyków. Niezbędna jest możliwość niezawodnego śledzenia partii i numerów seryjnych. SSI SCHAEFER oferuje klientom posiadającym takie wymagania szereg rozwiązań do automatyzacji, które można z łatwością zintegrować z istniejącymi środowiskami magazynowymi. 

Oferujemy następujące rozwiązania do identyfikacji produktów i precyzyjnej kompletacji lekkich towarów o wadze do
1 kilograma:

  • Order Verifier: do półautomatycznego sprawdzania i dokumentowania zamówień klientów

  • Product Verifier: do w pełni automatycznej identyfikacji i kompletacji produktów

Wykorzystywana jest inteligentna technologia przetwarzania obrazów. Skaner sczytuje kody kreskowe 1D i 2D ze wszystkich sześciu stron, co zapewnia skuteczność procesu identyfikacji artykułów.

Korzyści w skrócie:

  • Możliwa do prześledzenia i bezbłędna kompletacja

  • Dokumentowanie numerów partii i seryjnych

  • Łatwa integracja z istniejącymi magazynami

  • Zastosowanie głównie na rynku opieki zdrowia i kosmetyków

Order Verifier

Order Verifier

Product Verifier

Product Verifier

Masz pytania albo uwagi?