Marknadssektor Sjuk-hälsovård & Kosmetika

Sjukvård och kosmetikahandel

Logistiklösningar för hälso- och sjukvård och kosmetik

Känsliga produkter, omfattande dokumentation och komplexa krav skapar extremt krävande intralogistisk för tillverkare och distributörer inom hälso- och sjukvård och kosmetik. Mindre beställningar kräver frekventare leveranser med mindre kvantiteter. Kundens förväntningar och krav, såsom snabb leverans ökar kraven på logistikkedjan.

Försiktig hantering av produkterna spelar ofta en nyckelroll inom kosmetiksektorn. Repor eller skador på förpackningen måste förhindras till varje pris och säsongstoppar måste hanteras effektivt. Sjukvårdssektorn kräver en exceptionell nivå av plockning under belastningstoppar i kombination med absolut tillförlitlighet.

Lösningar från SSI SCHÄFER

 

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för varje bransch. SSI SCHÄFER kombinerar kompetens med lång erfarenhet och levererar skräddarsydda lösningar.

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?