Referens Pharmapool

Referens Pharmapool AG

Pharmapool har effektiviserat materialflödet 

Alla företag försöker minska kostnaderna, vara flexibla för förändringar på marknaden och vara konkurrenskraftiga. Men detta fungerar bara om de interna processerna är väl samordnade och finjusterade. Detta erfor Pharmapool, en schweizisk läkemedels grossist. Kraven på modern orderhantering och distributionslogistik var för höga för befintlig lagerdesign. Därför beslutade företaget att investera i ett nytt lager med modern utrustning och ett nytt orderplockningskoncept. Detta skulle till fullo utnyttja potentialen med hänsyn till de interna processerna. Sedan 2011, säkerställer ett framgångsrikt övergripande koncept med ett halvautomatiskt system, bestående av:


De varor och tjänster som SSI SCHÄFER har bidragit till är planering och konsultation, projektledning och eftermarknadsservice. För att uppnå bästa möjliga resultat i denna process började vi samarbeta med Pharmapools arkitekt- och projektteam redan från första början. På så sätt blev våra förslag om lagerlayout en del av projektet och vi såg till att den slutliga layouten skulle vara idealisk lämpad för att inrymma orderplockning.

På grund av detta sofistikerade koncept har anläggningen i Widnau, Schweiz, nu cirka 10 000 SKU i 200 000 paket som är tillgängliga för leverans. De enskilda orderplockningsområdena är anslutna genom automatisk transportteknik och därmed mynnar ut i ett enda system. Med denna välstrukturerade, transparenta anläggningsdesign blir Pharmapools lager utomordentligt effektivt.

Det nya systemet har faktiskt ökat orderplockningseffektiviteten med 30%. Efter den inledande uppstartsfasen och utbildningen av personalen ökade också materialflödet väsentligt. Och på grund av den speciellt överskådliga utformningen av orderplockningsområdena och plockningsprocesserna är det nu mycket enklare att sammanställa och färdigställa order. Felfrekvensen sjönk faktisk till noll.

RECEPTET FÖR HÖGSTA EFFEKTIVITET

  • Möjliggöra felfri orderexpediering

  • Öka orderplockningshastigheten

  • Göra processerna transparenta

  • Förbättra materialflödet

NEDLADDNING

SSI Schäfer levererar skräddarsydda lösningar för varje bransch.

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB

Varaktiga effekter: Lösning för Sjuk-hälsovård & Kosmetika

Varaktiga effekter: Lösning för Sjuk-hälsovård & Kosmetika.  

Automatiska processer, garanterad säkerhet och optimerad leveranser.

1.2 MB
Hur kan vi hjälpa?