Brose - Vi har innovation i blodet

Brose-koncernen är den fjärde största familjeägda leverantören av fordonsdelar i världen, och har under hela sin långa historia utmärkt sig genom innovativa produkter och tillverkningstekniker. Deras långvariga mönster av framgång genom innovation kommer sig av att de alltid hållit ett öga på morgondagens tekniska utvecklingstrender. Samarbetet med SSI SCHÄFER som generalentreprenör för flödet av material och information vid den tjeckiska produktionsanläggningen i Ostrava, har kulminerat i en innovation långt bortom normen i branschen. I det här fallet, ett helautomatiserat dragtrucksystem för lastning, styrt av SAP.

PARTNERSKAPET MELLAN BROSE OCH SSI SCHÄFER

Vilka specifika tjänster har SSI SCHÄFER utfört för Brose?

Varje sekund utrustas ytterligare en bil med mekatroniksystem för dörr, säte eller elektrisk motor från Brose. Över 80 tillverkare och 40 leverantörer förlitar sig på att det internationella företaget levererar. Detta är en nivå av prestanda som kräver absolut tillförlitlighet i samtliga processer – särskilt i och med det ständigt ökande antalet nya utvecklingar och artiklar. Allt detta innebär goda skäl till en omstrukturering av logistik och produktionsförsörjning på den näst största produktionsanläggningen – och en koncentration av lagerkapaciteten. Det stora målet för Brose är en fabrik helt fri från gaffeltruckar.

Eftersom pålitlig drift av produktionen är en nyckel för Brose, måste lösningen som skulle hittas vara mycket exakt. Införandet av dragtruckar som fraktar produktionsmaterial direkt till produktionsanläggningen gjorde att automatiseringen kunde genomföras på ett pålitligt sätt. Samtliga intralogistiska processer, inklusive lastning av dragtruckarna, är helautomatiserade för denna världsberömda bildelstillverkare. Nydaningen av materialflödeskonceptet syns tydligt i det stora funktionsområdet för SAP EWM, ett koncept som förblir oöverträffat i branschen. I detta ingår sekvenserad hämtning och avsättning baserat på behov och helautomatisk lastning av dragtågets vagnar. Detta har integrerats i den befintliga SAP-infrastruktur som specialutformats exakt för Broses behov.

Logistikkraven för specifika dragtåg uppfylls genom ett sofistikerat planeringsverktyg som utformats i samarbete med Münchens tekniska universitet. I egenskap av auktoriserad SAP-partner implementerade SSI SCHÄFER detta direkt inom SAP EWM. Resultatet är en pålitlig och schemalagd tidsplan för dragtruckarna som baseras på ett flertal variabler, inklusive skift, pauser och rutter inom en viss tidsplan.

Process och anläggningskontroll nedströms utförs nu helt via SAP. De olika fordonsdelarna förvaras i ett högt lager med 5 gångar och ett 7-gångars minilastsystem med automatiska maskiner för lagring och hämtning, tills de ska användas i tillverkningen. Ett transportörsystem med flera komponenter, liksom robotapplikationer för automatiserad urlastning, ger hög processeffektivitet i materialflödet.

ERFARENHETER FRÅN PARTNERSKAPET MED BROSE

Spektakulär insikt i de två familjeföretagens framgångsrika projekt

Ett innovativt materialflödeskoncept för en dynamisk produktionsförsörjning i en fabrik helt utan gaffeltruckar:  Dragtruckslösningen är för Brose en perfekt match med deras höga lager, minilastsystem, transportörsteknik för pallar och behållare liksom programvara.

EN INTELLIGENT LÖSNING FÖR HELAUTOMATISK PRODUKTIONSFÖRSÖRJNING

“Med den nya lösningen får vi ett minimum av manuell hantering, optimerad materialförsörjning, minskad arbetsbörda för personalen och bättre ekonomi. SSI SCHÄFER har förenklat och effektiviserat arbetsflödena, gjort processerna mer transparenta, och ökat genomströmningen med hjälp av systematisk automatisering, konvertering av materialflödena och en konsekvent SAP-lösning. Vi är extremt nöjda med denna intelligenta lösning för helautomatisk produktionsförsörjning.”
Claudia Vogel-Daniel, Projektsamordnare, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg

LADDA NER

Referens Brose, Tjeckien:

En teknisk succé för Brose, med innovativt utformat materialflöde för dynamisk produktionsförsörjning – allt i en fabrik helt fri från gaffeltruckar. ​​​​​​​

1.1 MB
Hur kan vi hjälpa?