SSI Schäfer som arbetsgivare

Överenskommelse gällande SSI Schäfers olika utskick

Nyhetsutskick och produktnyheter

Tack för ditt intresse för SSI SCHÄFER produkter och lösningar. Vi tillhandahåller den mest relevanta informationen om produkter och lösningar, företagsnyheter och exklusiva evenemang via olika kommunikationskanaler. För detta behöver vi ditt samtycke. Dataskydd och hantering av dina data är är viktigt för oss. Vi lagrar och bearbetar dina uppgifter  i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Ytterligare information finns i våra allmänna villkor. Vi delar aldrig eller säljer dina uppgifter med någon tredje part.

Registrera dig för att ta emot nyhetsutskick