Văn bản giới thiệu đổi mới và xu hướng

Phạm vi đa dạng gồm các quá trình phát triển xã hội và công nghệ sẽ định hình tương lai của ngành intralogistics. SSI SCHAEFER giới thiệu hàng loạt xu hướng và đổi mới mà mọi người có liên quan đến ngành intralogistics cần biết.

CHI TIẾT
man it

Số hóa dịch vụ khách hàng và hỗ trợ

Trong năm 2007, chúng tôi đã thấy sự ra mắt của iPhone, tạo ra một digitalera mới. Kể từ đó, cuộc sống cá nhân của chúng tôi đã trải qua thay đổi đáng kể. Chúng tôi luôn kết nối và có thể giao tiếp với phần còn lại của thế giới mọi lúc, mọi nơi, tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ.

CHI TIẾT
artificial_intelligence.tif

Artificial Intelligence

Is Artificial Intelligence (AI) simply a buzzword or is there more to it? How we plan to start leveraging AI in our projects.

CHI TIẾT
it_material_flow

Đại xu hướng

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Công nghiệp 4.0

Artificial Intelligence_Image02

Máy móc có khả năng suy nghĩ không?

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]