Erityinen käyttö

Keräämme, käsittelemme ja käytämme antamiasi henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka olemme ilmoittaneet. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi.

Keräämme tai siirrämme henkilötietoja valtion laitoksille tai viranomaisille, joilla on oikeus saada nämä tiedot ainoastaan silloin, kun laki tätä vaatii ja/tai meidän on tehtävä niin tuomioistuimen päätöksellä. Yhtiömme ja meidän toimeksiannostamme toimivien palveluntarjoajien työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus sekä velvoite noudattaa GDPR-tietosuoja-asetusta.