agv_collage.jpg

AGV-er for store lastbærere

Transport av store lastbærere med AGV-er – SSI Heavy Load AGVs

Førerløse transportsystemer gjør materialflyten mer effektiv og kraftig. Dette gjør AGV-er til en viktig del av verdikjeden.
For perfekt integrering i lagerorganiseringen kan førerløse trucker tilpasses forskjellige bruksområder.

For store lastbærere som paller, rullebeholdere, gitterkasser eller store plastesker kan du vurdere forskjellige førerløse systemer med gaffeltruck eller forskjellige transportørelementer.

Når du skal finne relevant AGV-løsning, må du ta hensyn til en rekke rammevilkår og faktorer, herunder

  • Lastbærer

  • Vekt

  • Transportoppgave

  • Lagermiljø

Du får tilgang til vår omfattende kunnskap og ekspertise – vi er glade for å kunne hjelpe.
Med vår strategiske partner DS AUTOMOTION tilbyr vi en bred portefølje av førerløse trucker for store lastbærere og dekker typiske markedskrav.
Tjenestetilbudet takket være samarbeidet mellom DS AUTOMOTION og SSI SCHÄFER vil øke som følge av et annet partnerskap med spesialisten Rocla. 
Løsningsekspertisen består av:

  • Stabletruck

  • Plattformtrucker

  • AGV-er for tunge laster

  • AGV-er for automatisering av samlebånd.

VÅRE SSI AGV-ER FOR TUNGE LASTER FOR STORE LASTBÆRERE KAN KLASSIFISERES UT FRA NEDENSTÅENDE FUNKSJONER:

Icon_agv_low_lifter.png

Lavløftere omfatter alle trucker som kan flytte store lastbærere mellom overføringsstasjoner nær bakken. Lasten plukkes opp med en gaffel utstyrt med last- og styreruller. Løftetennene kan justeres i høyden opptil 200 mm parallelt med bakken, slik at lastbærerne kan heves eller senkes i samsvar med dette.

Icon_agv_high_lifter.png

Høyløftere har en begrenset løftehøyde på opptil 8,5 meter og gjør at paller kan plukkes opp og plasseres på overføringsstasjoner ved lave høyder. På lagre med lav til normal godsomsetning er de en økonomisk løsning for å håndtere europaller og gitterkasser mellom gulvet og transportørsystemet eller lave pallestativer.

Icon_agv_reach_truck.png

Skyvemasttrucker omfatter alle trucktyper som gjør det mulig å håndtere tunge laster i høye høyder (opptil 10 m). For å plukke opp lasten skyves masten forover slik at gaffelen ligger fritt foran trucken og kan senkes ned til bakken. Lasten transporteres imidlertid inne i hjularmene når masten trekkes inn, noe som forbedrer kjørestabiliteten og reduserer behovet for en motvekt.

Icon_agv_counter_balance.png

Motvektstrucker er definert av motvekten integrert i trucken. Vekten av gaffeltrucken fungerer som en motvekt til lasten. Truckene egner seg ideelt sett til å plukke opp store lastbærere. Takket være utstyret med frie gaffeltrucktenner er kravene til overføringsstedene for motvektstrucker håndterbare.

Icon_agv_narrow_aisle.png

Smalgangstrucker ble spesielt utviklet for bruk på smalgangslagre. Et smalgangslager er særlig egnet for å sikre høy utnyttelse av lagringsplass. Dette gjør også at det er spesielle krav til AGV-er som brukes i dette miljøet. For eksempel har ikke gaffeltrucker rom til å manøvrere i et smalgangslager på grunn av den svært reduserte gangbredden. Dette er grunnen til at de førerløse smalgangstruckene er utformet med enten en gaffel som kan roteres 180 grader i transportretningen samt trekkes ut og inn sideveis, eller et løftebord.

Icon_agv_platform.png

Plattformtrucker er ideelle for intern transport av traller, små beholdere eller hyller. Den kompakte lasten plukkes opp ved å kjøre under den og deretter løfte lastbærerne ved hjelp av truckens egen løftefunksjon. Kjøretøyene imponerer med den høyeste personsikkerheten og maksimal områdemobilitet, dvs. de kan gå i alle tenkelige retninger.

Icon_agv_conveyor_deck.png

Transportørtrucker er AGV-systemer utstyrt med kjede-, rulle- eller spesialtransportører. De gjør det mulig å overføre paller hurtig til permanent installerte transportbånd. Dette sikrer rask og enkel transport mellom to overføringsstasjoner. For å inkludere forskjellige transportørhøyder kan disse AGV-ene utstyres enten med eller uten løftefunksjon.

Icon_agv_multi_pallet.png

Disse AGV-ene kan transportere flere lasteenheter eller paller per transportoperasjon. De kan enten bruke gafler til å plukke opp flere lastbærere oppå hverandre eller side om side, eller utformingen av transportørdekket gir plass til flere typer lasthåndteringsutstyr side om side eller etter hverandre. Disse kan på sin side utstyres med kjede- eller rulletransportører.

Icon_agv_lift_carry.png

De kompakte Lift & Carry-truckene er forsynt med prosjektspesifikt lasthåndteringsutstyr. De er beregnet på transport av små, kompakte laster, f.eks. stabler av små lastbærere på traller, små hyller eller gitterkasser. Lift & Carry-truckene brukes gjerne i produksjonen hvis det ferdige varepartiet skal transporteres til transportavdelingen i form av stablede små lastbærere på rullebord.

Icon_agv_picking.png

Plukktrucker automatiserer materialtransporten innen plukkeprosessen. Førerløse trucker muliggjør førerløs utveksling av lastbærere og prioritering av ordrer ved å koble dem til intelligente IT-systemer. På denne måten sikrer AGV-er optimaliserte ruter. Truckene brukes i henhold til person-til-gods-prinsippet og støtter både ergonomisk plukking av esker og plukking av flere ordrer.

Icon_agv_heavy_duty.png

Når det gjelder transport av tunge laster i bedriften, er tunglasttrucker den ideelle løsningen. De gjør det mulig å transportere særlig tunge, formløse lastenheter, der noen kan forskyve seg under prosessen. De kan flytte laster på opptil 50 tonn innendørs. Transporttruckene er også karakterisert ved maksimal fleksibilitet når det gjelder utstyr. I området for tung last kan de utstyres med løftebord, rulletransportører eller særlig lasthåndteringsutstyr som klemmer eller tenger.

Icon_agv_assembly_line (1).png

Samlebåndtrucker gjør det mulig å automatisere prosesser innen produksjonslogistikk – fra kjeden av produksjonstrinn til matriseproduksjon.

Automated guided vehicles

Transportløsninger

Førerløse trucker (AGV)

Automated guided WEASEL®

AGV-system for små lastbærere

Automated guided WEASEL®

AGV WEASEL®

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?