Układnice Exyz

Układnice Exyz firmy SSI SCHÄFER to idealne rozwiązanie do w pełni automatycznego składowania palet. Z układnic można jednakowo wydajnie korzystać zarówno w warunkach tropikalnych, jak i temperaturze do -28°C. Można ich używać w magazynach standardowych, kanałowych, przepływowych, a także w systemach kompletacji zamówień. Układnice zapewniają wydajną obsługę regałów wysokiego składowania o wysokości od 8 do 45 m.

Cechą charakterystyczną układnic Exyz jest ich najwyższa elastyczność. Pozwala ona konfigurować układnice jako urządzenia z jednym lub dwoma masztami z jednym lub dwoma urządzeniami obsługi ładunku, do obsługi magazynów jedno-, dwu- i wielorzędowych, a także w wersji Orbiter. Sama konfiguracja jest prosta dzięki sprawdzonej budowie modułowej. Podzespoły urządzeń Exyz są produkowane w seriach i wstępnie montowane w fabryce, dzięki czemu można je wprowadzać do eksploatacji w krótkim czasie

MAXIMUM ENERGY AND COST EFFICIENCY

The Exyz storage-retrieval machine guarantees maximum energy and cost efficiency in pallet warehouses

Exyz storage-retrieval machine

Ideal solution for fully automated pallet storage.

UKŁADNICE EXYZ – NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Nazwa „Exyz” pochodzi od zalet, jakimi charakteryzuje się stworzone przez nas rozwiązanie. „E” oznacza efektywność w zakresie zużycia energii i wydajności działania w trzech osiach „x”, „y”, „z” (odpowiadających za kolejne litery w nazwie), w których porusza się układnica.

Konsekwentne wykorzystanie nowoczesnych technologii sterowania sprawia, że nasze układnice poruszają się bardzo precyzyjnie i tym samym nie są wymagane ścisłe „zapasy bezpieczeństwa” wokół torów jazdy. Efekt ten wzmacnia dodatkowo specjalny sposób zaprojektowania podwozia, wózka podnośnego i masztu, których elementy są do siebie idealnie dopasowane. Innowacyjna koncepcja masztu firmy SSI SCHÄFER to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Pozwala ono umieścić wewnątrz masztu przeciwwagę dla wózka podnośnego, która równoważy do dwóch trzecich masy własnej wózka. To przekłada się na wzrost wydajności działania przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. W porównaniu z typowymi urządzeniami podnoszenie ładunku wymaga nawet o 25% mniej energii. Jest to część technologii Green Crane firmy SSI SCHÄFER. Inne przykłady:

 • Optymalizacja zużycia energii dzięki pokrywaniu się obszarów działania wielu układnic

 • Połączenie obwodem prądu stałego sterowników napędów umożliwiające przekazywanie energii hamowania jednego napędu do zasilania innego napędu

 • Odzyskiwanie energii hamowania i oddawanie jej z powrotem do sieci

 • Dostosowanie prędkości i przyspieszenia układnic zgodnie z zapotrzebowaniem

Jak wszystkie układnice SSI SCHÄFER, również urządzenia Exyz działają w ramach całkowicie zautomatyzowanych systemów magazynowych składających się z regałów wysokiego składowania, układnic, przenośników i oprogramowania.

 • Idealne rozwiązanie do wprowadzania do magazynu i pobierania z niego palet i innych nośników dużych ładunków

 • Modułowa budowa: najwyższa niezawodność dzięki wysokiej jakości podzespołom i ich seryjnej produkcji

 • Najwyższa elastyczność – możliwość konfiguracji systemu odpowiednio do indywidualnych potrzeb

 • Krótki czas dostawy i wdrożenia systemu

 • Prosta obsługa techniczna prowadzona z poziomu posadzki

 • Energooszczędność: zielona logistyka

 • Efektywna geometria: większa użyteczna przestrzeń magazynowa dzięki kompaktowej budowie urządzeń

SRM EXYZ

The next generation of storage and retrieval machines for pallets.

More storage capacity, flexibility and efficiency

New SRM-generation for more storage capacity, flexibility and efficiency.
The name "Exyz" is actually the exact name of all that with which the new storage and retrieval machine scores. "E" for efficiency in energy consumption and performance - and that in all three dimensional axes "X", "Y" and "Z" on which storage and retrieval machines work: travel, hoist as well as storage and retrieval movements. The compact construction leads to an especially high customer use: Attractive price, reduced delivery and implementation time as well as high reliability due to approved components.

POBIERANIE

Brochure Storage and retrieval machines EN

Brochure Storage and retrieval machines EN

1.1 MB

JAK MOGĘ CI POMÓC?