Ändring av våra bestämmelser om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och skyddsåtgärder, där detta är nödvändigt med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I dessa fall ska vi också ändra vår information om dataskydd i enlighet med detta. Vi hänvisar dig därför till den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.