AGV Autotruckar

AGV Autotruckar är numera en integrerad del i lösningsportföljen för helautomatiserade logistiksystem. Autotruckar från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för små och stora lastbärare, som möjliggör ett logistiknätverk omfattande olika lager- och arbetsområden. De kan anpassas individuellt till dina behov och är flexibelt utbyggbara. Utnyttja möjligheterna till signifikant sänkta driftkostnader och effektivare lagerlogistik. 

SSI SCHÄFER är en världsledande expert inom lagerautomatisering och innovatör inom optimering av materialhantering med stöd av AGV:er. Detta avspeglas i den breda produktpaletten av AGV:er för många olika tillämpningsområden. Exempelvis är WEASEL®-systemet idealiskt för små transportenheter som behållare och kartonger. Större automatstyrda fordon med gaffellyft eller transportelement för lastpallar och rullcontainrar kan användas för krävande uppgifter inom transport, lagring och plockning.

Autotruckar kan flexibelt integreras i varje lager och kan hantera en rad uppgifter, från enkla transporter enligt gods-till-person principen till full automatisering i ett integrerat totalsystem. SSI SCHÄFER har alltid den optimala intralogistiklösningen.

De automatstyrda transportsystem styrs optiskt, med laser eller sensorer. Det garanterar dig en hundraprocentig tillförlitlighet i kombination med den allra modernaste tekniken. Dessutom är de självstyrande transportfordonen helt kompatibla med 2 Lite litiumbatteritekniken från SSI SCHÄFER. Det innebär att dessa högpresterande logistikkoncept kan användas i 24-timmarsdrift.

Alla transportorder styrs och optimeras av ett fleet controller-system. Systemet tar emot order från valfritt lagerhanteringssystem. Med programvarulösningar från SSI SCHÄFER har du perfekt kontroll över din logistik.

WEASEL® Autotruck med kartong

WEASEL®

AGV Autotruck 2Pick

AGV 2PICK®

AGV Autotruck 2Stack

AGV 2Stack®

AGV Autotruck 2Store

AGV 2Store®

AGV Autotruck 2Move

AGV 2Move®

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]