AGV Autotruckar

AGV Autotruck i lagerlösningen

AGV Autotruckar är  en integrerad del i produktportföljen för helautomatiserade logistik system. Autotruckar från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för små och stora lagerlådor. Lösningen anpassas individuellt till dina behov och är flexibelt utbyggbara. Utnyttja möjligheterna till signifikant sänkta driftkostnader och effektivare lagerlogistik. 

SSI SCHÄFER är en världsledande inom lagerautomatisering och innovatör inom optimering av materialhantering med stöd av AGV:er. Detta avspeglas i den breda produktportföljen av AGV Autotruckar. Exempelvis är WEASEL®-systemet idealiskt för små transportenheter som lådor och kartonger. Större automatstyrda fordon med gaffellyft eller transportelement för lastpallar och rullvagnar kan användas för krävande uppgifter inom transport, lagring och plockning.

Optisk styrning

Våra automatstyrda autotruckar styrs optiskt, med laser eller sensorer. Det garanterar dig en hundraprocentig tillförlitlighet i kombination med den allra modernaste tekniken. Dessutom är våra självstyrande AGV Autotruckar helt kompatibla med 2 Lite litiumbatteriteknik från SSI SCHÄFER. Det innebär att de kan användas i 24-timmars drift. Alla transportorder styrs och optimeras av ett fleet-controller system. Systemet tar emot order från valfritt lagerhanteringssystem. Med program varulösningar från SSI SCHÄFER har du perfekt kontroll över din logistik.

SSI SCHÄFERS AGV:ER

Det automatiskt styrda fordonens navigering är optiskt baserad och använder magneter, triangulering och SLAM, vilket ger 100 % tillförlitlighet och personalsäkerhet med hjälp av den senaste tekniken. Fleet controllern eller -managern hanterar regleringen och optimeringen av alla transportordrar. Här kan du ta emot ordrar från alla lagerhanteringssystem eller ERP-system. Med våra ​​​​​​​software solutions, har du kontroll över din logistik. Vidare gör integration av industri 4.0-funktionalitet det möjligt att styra processer centralt och på ett samordnat sätt.

SSI SCHÄFER:s sortiment av AGV-lösningar innefattar ett antal innovativa lösningar för små lastbärare (SSI Compact Load AGV:er) och stora lastbärare (SSI Heavy Load AGV:er) och sörjer för pålitliga materialflöden dygnet runt.
Sortimentet av tillämpningar för AGV:er omfattar alltifrån produktion och montering till gods- och lagerlogistik och är möjlig genom blandad trafik bestående av automatiserade fordon och personer på olika avdelningar. Den sömlösa integrationen av holistiska AGV-lösningar i företagets styrsystem för produktions- och försäljningsadministration gör det till exempel möjligt att synkronisera många produktions- och lagerprocesser mer intimt och tillförlitligt. Ett stort antal källor och typer av sänkning kan kombineras. Användarna får en kort återbetalningstid.

Genom att ingå partnerskap med österrikiska AGV-specialisten DS AUTOMOTION har SSI SCHÄFER kunnat bygga ut sitt AGV-sortiment. I mer än 30 år har DS AUTOMOTION specialiserat sig inom utveckling och tillverkning av mycket dynamiska AGV:er, och har blivit en av världens ledande tillverkare inom denna industrisektor (LÄNK till DS:s webbplats).

Samarbetet har påverkat kompetensen inom kundspecifika utrustningskonfigurationer. Detta möjliggör anpassade AGV-lösningar inom olika branscher.

 • Återförsäljare och grossister

 • Livsmedelsåterförsäljare

 • Livsmedel och dryck

 • Industri

 • Mode

 • Flexibel och skalbar automation av interna materialflöden

 • Hållbar sänkning av cykeltider

 • Lägre investerings- och driftkostnader

 • Begränsade förändringar av infrastrukturen är nödvändiga, vilket ger korta implementeringstider

 • Sänkta uppföljningskostnader (minimering av transportskador och felleveranser)

 • Enkla anpassningar efter krav från den dynamiska logistikmarknaden

 • Individuell utformning av den interna AGV-flottan

 • Maximal flexibilitet för intern plockning på lagret på grund sekvenserad leverans

 • Varsam och säker transport av olika gods och lastbärare

 • Enkel integration och låga (IT) infrastrukturkrav

 • Effektiv integration i befintlig maskinvara och programvara tack vare ett standardiserat systemgränssnitt

 • Förbättringar av ergonomin och optimala materialflöden

 • Ökad driftsäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden

 • Kan även användas i krävande miljöer (frysrum eller riskområden)

 • Innovativt energikoncept (automatiska och snabba lastoperationer)

 • Maximal flexibilitet i fråga om systemanpassningar och utbyggnader

 • Anpassat service- och underhållsutbud

 • Sammanlänkning av olika lager och arbetsområden över långa avstånd

 • Blandad trafik med AVG:er och personer är möjlig inom produktion och logistik

 • Möjligt att undvika hinder (alternativa rutter)

 • Optimering av transportrutter och styrning genom en integrerad fleet controller

 • Flexibelt utnyttjande av rummet och utrymmet

WEASEL® autotruck AGV med kartong

AGV för små behållare

AGV Autotruck 2Move

AGV för stora lastbärare

Inga tillgängliga möjligheter

AUTOMATISK TRANSPORT MED AGV WEASEL®

WEASEL® Automatiskt styrda fordon från SSI SCHÄFER är den idealiska lösningen för automatisk transport både i existerande såväl som nya lagersystem. Flexiblet och väldigt effektivt så garanterar WEASEL® en säker transport av era lagerlådor, kartonger och hängande gods.

LÄS MER
WEASEL® Autotruck med kartong

AGVS AUTOMATISERAR PUT-AWAY, LEVERANSKEDJAN, PLOCKNING

AGV Lösningar

The portfolio of AGV solutions from SSI SCHAEFER includes a wide range of innovative solutions for small load carriers and large load carriers and guarantees reliable material flows around the clock.
The range of applications for AGVs extends from production and assembly to goods and warehouse logistics and is possible with mixed traffic consisting of automated vehicles and people across various branches.

KOMPLETT AUTOMATISERING AV FORMSPRUTNINGSMILJÖ

AGV Lösningar

Autonomously operating transport systems make material flows more efficient and powerful. This makes AGVs an important part of the value chain e.g. for injection moulding environment.

HUR KAN VI HJÄLPA?