Førerløse trucker (AGV)

Førerløse transportsystemer – revolusjonen på lagerlogistikk for materialflyt

Logistikken spiller en avgjørende rolle i den fjerde industrielle revolusjonen og yter et vesentlig bidrag til konseptet Industri 4.0. De intelligente autonomt navigerende førerløse transportsystemene fra
SSI SCHÄFER er en av de teknologiene som gir et fremtidsvisende svar på de aktuelle utfordringene som intralogistikken stilles overfor. 

Førerløse transportsystemer har nå blitt til en fast bestanddel av løsningsporteføljen for helautomatiske intralogistikksystemer. Flåten av førerløse transportsystemer fra SSI SCHÄFER omfatter en hel rekke innovative løsninger for stor- og smålastbærere som muliggjør en barrierefri krysskobling av de forskjellige lager- og arbeidsområdene. Disse kan tilpasses og oppgraderes individuelt til dine behov. Slik kan du ha gleden av en betydelig senkning av driftskostnadene og en økt effektivitet på området lagerlogistikk. 

SSI SCHÄFER er verdensledende på området lagerautomasjon og innovasjon for optimering av materialflyt med understøttelse av førerløse transportsystemer. Derfor tilbyr vi et stort utvalg av førerløse transportsystemer for de mest forskjellige bruksområder. Mens vår WEASEL® er predestinert for små transportenheter som eksempelvis kasser og kartonger under begrensede plassforhold, gjør større førerløse kjøretøyer som er utstyrt med gaffelløft eller transportelementer for paller og rullecontainere mer krevende oppgaver på området transport, lagring og plukking.

De førerløse transportsystemene kan integreres i enhver individuell lagerorganisasjon: Fra enkle transportapplikasjoner via gods-til-person-prinsippet og helt frem til helautomatisering i et integrert totalt system – SSI SCHÄFER har den optimale intralogistikkløsningen.

Navigeringen av de førerløse transportsystemene er enten optisk, laser- eller sensorbasert og garanterer deg dermed en absolutt pålitelighet idet det brukes de mest innovative teknologier. Utover dette er de autonomt kjørende kjøretøyene fremragende egnet til bruk av SSI SCHÄFER 2Lite litium-batteriteknikken, slik at høyeffektive logistikkonsepter gjøres stilles til disposisjon for en drift som går døgnet rundt.

Styringen og optimeringen av alle transportordrer utføres av en fleet controller, som mottar ordrene fra et hvilket som helst lagerstyringssystem. Den perfekte kontrollen over din logistikk beholder du med programvareløsningene fra SSI SCHÄFER.

Automated guided WEASEL®

WEASEL®

Automated guided Vehicle 2Pick pp

AGV 2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Automated Guided Vehicle 2Store

AGV 2Store®

Automated guided vehicles

2Move®

Ingen elementer tilgjengelig

AGV TRANSPORTSYSTEMER

Intelligent and efficient material flow for future-oriented intralogistics.

FØRERLØSE TRANSPORTSYSTEMER

Førerløse transportsystemer har nå blitt til en fast bestanddel av løsningsporteføljen for helautomatiske intralogistikksystemer. Flåten av førerløse transportsystemer fra SSI SCHÄFER omfatter en hel rekke innovative løsninger for stor- og smålastbærere som muliggjør en barrierefri krysskobling av de forskjellige lager- og arbeidsområdene.

FØRERLØSE TRANSPORTSYSTEMER – PRODUKTER OG FORDELER

Førerløse transportsystemer er revolusjonen på lagerlogistikk for materialflyt

Den store fordelen med vår portefølje av førerløse transportsystemer er at vi kan utvikle en individuell komplettløsning for deg på grunnlag av høystandardiserte kjøretøytyper:

Mens vårt førerløse truck 2Move® er utlagt for transport mellom forskjellige overleveringsposisjoner, kan vår 2Stack® anvendes til automatisert håndtering av alle typer paller i lagre og produksjonsomgivelser. Den førerløse truck FTS 2Store® egner seg for pallhåndtering av tunge laster i store høyder, mens 2Pick®  er egnet til å ta opp plukkede deler fordi den kan føre med seg hjelpemidler. Slik understøtter den plukking etter person-til-gods prinsippet. Vårt førerløse transportsystem WEASEL®  ble belønnet med industriprisen og IFOY Award i år 2016 for systemets høye kvalitet, ytterste sikkerhet og beste innovasjon.

 • Fleksibel og skalerbar automatisering av bedriftsintern materialflyt

 • Langsiktig reduksjon av gjennomstrømningstidene

 • Lave investerings- og driftskostnader

 • Få bygningsmessige tiltak nødvendige

 • Reduksjon av følgekostnadene (minimering av transportskader og feilleveranser)

 • Optimal tilpasning til dynamiske markedskrav på området logistikk

 • Individuell sammensetting av den egne førerløse flåten av førerløse transportkjøretøyer

 • Høyeste fleksibilitet ved lagerintern plukking

 • Skånsom og sikker transport av forskjellige varer og lastbærere

 • Lett å integrere og få krav til

 • Forbedret ergonomi og optimal materialflyt

 • Økt driftssikkerhet og forbedring av arbeidsbetingelsene

 • Mulighet til applikasjon i krevende omgivelsesbetingelser (frossenvaresektor eller fareområder)

 • Innovativt energikonsept (automatiske og raske lasteprosesser)

 • Høyeste fleksibilitet når det gjelder systemtilpasninger og utvidelser

 

LAST NED

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

867.0 KB

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]