Robo-Pick

Den helautomatiska plockcellen Robo-Pick

SSI Robo-Pick är den första helautomatiska plockcellen som enkelt kan integreras i en befintlig lagerarkitektur. Du får maximal plockkvalitet och en produktivitet på upp till 2 400 enheter per timme. 

Plockningen, alltså att sammanställa ett individuellt artikelurval för en kund, är den mest utmanande uppgiften inom lagerautomatisering. Hittills har alla försök att göra plockningen mer ekonomisk och enklare genom automatisering strandat på bristen av flexibilitet när det gäller bildigenkänningssystemen. SSI SCHÄFER löste detta problem när SSI Robo-Pick utvecklades. Vår plockrobot klarar nu det monotona arbete som tidigare utförts av personal i lagret.

Genom en innovativ kombination av 2D- och 3D-bildbehandling har SSI SCHÄFER nått ett tekniskt genombrott. 

ROBO-PICK SAMMANSTÄLLER DIN ORDER

SSI Robo-Pick

SSI Robo-Pick betjänas av vårt shuttlesystem CubySchäfer karusellsystem eller vår Schäfer Miniload Crane (SMC)med tablar som är lastade med varor i ett skikt. Dessa analyseras och utvärderas av det bildigenkänningssystem som utvecklats speciellt för SSI Robo-Pick. Plockroboten plockar på några sekunder ut produkterna som ska levereras enligt ordern från lagerstyrningssystemet och lägger dem varsamt i motsvarande lagerlådor. Beroende på orderstrukturen kan 10 till 20 order behandlas samtidigt.        SSI Robo-Pick bildbehandlingssystem påverkas varken av produkter som ligger snett eller ovanpå varandra och inte heller av svarta artiklar, runda produkter eller asymmetriska och sneda förpackningar. Fördelen är att ingen omständig inlärningsprocess krävs för att systemet ska kunna känna igen artiklarna, och inte heller behöver artiklarna ligga på ett bestämt ställe i lagerlådan.

För att rätt artikel ska hamna hos kunden använder SSI Robo-Pick den koppling mellan lastbärare och artikel som redan finns i varje automatiserat lager. Varje kartong, varje tråg eller varje låda – alltså varje lastbärare är alltid kopplad till en artikel. Övervakningen i flera steg av hela processen leder samtidigt till ett nära nog felfritt plockresultat.

SSI Robo-Pick kan även användas för andra uppgifter än orderplockning. Systemet lämpar sig också utmärkt för hantering av returer. Detta är ett område av logistiken som blir alltmer betydelsefullt särskilt inom e-handeln.

SSI Robo-Pick

Plocksystemet SSI Robo-Pick är en innovativ produkt som utan problem kan hantera en enorm mängd produkter med olika dimensioner, former eller ytegenskaper. SSI SCHÄFER har med SSI Robo-Pick inte bara åstadkommit ett tekniskt genombrott utan också ett hittills ouppnått pris/prestanda-förhållande. Det som särskilt står i fokus hos SSI SCHÄFER är innovationer som snabbt blir värd investeringen. Med rätta fick SSI Robo-Pick i februari 2011 utmärkelsen ”Best Product of the Year”. 

  • Tvåstegs bildigenkänningssystem som avläser produkternas position i lagerlådan och styr plockroboten

  • Lämpar sig såväl för snabbrörliga produkter som de med lägre omsättning

  • Maximal flexibilitet, eftersom produkterna inte behöver läras in

  • Avlastar medarbetarna från monotona rörelser

  • Inga extra produktdata behöver hanteras

  • Över 2 400 plockningar per timme

  • Snabb return-on-investment

  • Helautomatisk plockcell

  • Låg felfrekvens

HUR KAN VI HJÄLPA?