Schäfer Case Picking (SCP)

Schäfer Case Picking (SCP) är det helautomatiska konceptet för plockning

Schäfer Case Picking (SCP) är en integrerad, moduluppbyggd och fullständigt skalbar systemlösning för automatiserad plockning i parti- och e-handel. Med SCP erbjuder SSI SCHÄFER ett helautomatiskt koncept för plockning av produktenheter för olika destinationer.

Schäfer Case Picking konceptet täcker varumottagning via lossning från pallar, buffring, plockning, sekvensindelning och palletering till varuleverans. Du drar nytta av många fördelar som bidrar till att öka effektiviteten och lönsamheten över hela logistikkedjan.

 • Innovativ optisk kontroll utan ytterligare märkningssystem, som till exempel streckkods- eller transponderidentifiering

 • Automatisk plockning och destinationsanpassad sekvensering av de enskilda produkterna (kollin)

 • Automatisk palletering med palleteringsrobotar och lastsäkring (pallar eller rullbehållare)

 • Manuell eller automatisk matning från lagret (med gaffeltruck eller staplingskran)

 • Automatisk mellanlagring av tablar i mycket dynamiska tablarbuffertsystem

 • Automatisk avpalletering av tillverkarnas pallar i individuella lager

Intelligent produktregistrering tack vare Machine Vision Technology

För automatisk palletering och avpalletering krävs olika programvarumoduler. Programmodulen ”Machine Vision” från SSI SCHÄFER gör roboten ”intelligentare” och lämplig för intralogistik. Denna modul gör att roboten kan identifiera objekt och få exakt åtkomst till varan. I kombination med ett integrerat 3D-bildbehandlingsprogram svarar modulen för en heltäckande övervakning och kan alternativt också visa identifieringsprocessen på en monitor. Genom jämförelser med lagrade basdata kan avvikelser upptäckas. Styrningen av roboten och registreringen av varuflödet sker med flera integrerade 3D-kameror.

PACKMÖNSTERGENERATOR, SKALNING OCH PRESTANDA

Parallellt bearbetar vår Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG) den av ”Machine Vision” registrerade informationen löpande. SPPG är en programmodul i vårt egenutvecklade logistikprogram WAMAS®, som sörjer för en volymoptimerad, stabil och destinationsanpassad packmönsterbildning. Med en intelligent packningsalgoritm beräknar SPPG packmönster för pallar och lagerlådor och väljer det ideala packmönstret för objekten. Kombinationen av robot, SPPG och WAMAS® säkrar dig en genomgående hög packningskvalitet och garanterar tillförlitliga, reproducerbara packmönster. Resultatet är en pall vars sammansättning är optimalt anpassad till leveransprocessen, samtidigt som den tillgängliga volymen utnyttjas maximalt. 
Särskilt inom livsmedelshandeln är det ett mycket differentierat artikelspektrum som ska hanteras vid plockning och uppbyggnad av orderpallar. Dessa utmaningar löser SPPG med intelligensen i ett omfattande och kraftfullt IT-system. På destinationerna slipper man det tidsödande sorteringsarbetet. 

Genom att använda automatiserade processer reducerar du dina personalkostnader och ökar leveranshastigheten. Dessutom kan användning av robotar innebära att skador på varorna och tillhörande returer minimeras. 

SCP-konceptet är mycket anpassningsbart och kan anpassas individuellt till dina behov. De standardiserade byggsatsmodulerna modifieras för att matcha kundens specifika behov. Därmed kan de uppfylla de särskilda standarder som gäller för segmenten livsmedel, icke-livsmedel och djupfrysta produkter och hantera produkter som sträcker sig från temperaturstyrda varor till övriga produkter. 

 • Minimering av skador eller förluster av varor och förenade returerna, med hjälp av datorstyrd, volym- och statikoptimerad palletering med robotar

 • Lagerhållning av temperaturstyrda färskvaror: Lagrings- och bearbetningsprocesserna för produktidentifiering och produktspårning samt inventering är så utformade att de sker utan konventionell identifiering av varorna genom streckkoder eller transpondrar

 • Packmönsterberäkningen kan anpassas flexibelt (användbart för små till stora plockförhållanden och enkla till komplexa produkter)

 • Reducering av energi- och fraktkostnader genom maximalt utnyttjande av lastutrymmet och optimering av ruttplaneringen

 • Ökad leveranshastighet genom den helt automatiserade processen (same day/next day delivery)

 • SPPG: Beräkning av det optimala packmönstret (volymoptimerat, efter produktklasser)

 • Minskad felfrekvens v id plockningen genom Machine Vision Technology

 • Kan enkelt byggas ut med individuella processer och packningsregler

 • Hanterar från 30 000 upp till 300 000 kollin per dag

 • Genongående transparens och spårbarhet

 • Lämpligt för djupfryslager

HUR KAN VI HJÄLPA?