Automatiserad orderplockning Case Picking

Schäfer Case Picking

Lagringsvänliga pallar Schäfer Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP) är en modulärt utbyggbar plockningslösning för anpassad palletering.

Med SCP kan SSI SCHÄFER erbjuda ett konsekvent, helautomatiskt koncept på olika nivåer av automation för anpassad plockning av produktenheter. På basis av era krav utvecklar och implementerar vi integrerade lösningar som utgörs av perfekt koordinerade komponenter. För detta syfte förlitar vi oss på en portfölj av manuella, halvautomatiska och helautomatiska element som täcker alla steg i processkedjan. Kombinationen av bildteknik med tre välbeprövade gripartekniker ( vakuum-multigrip, vakuumkammare och mekanisk fastspänning) sörjer för att avpalleteringen blir mycket dynamisk och tillförlitlig samtidigt som produkterna hanteras varsamt.

Helautomatiskt, halvautomatiskt eller manuellt

Vår teknik täcker alla temperaturintervall och prestandanivåer. Alla processteg, från varumottagning till avpalletering, plockning, sekvensindelning, palletering och varuleverans kan antingen implementeras manuellt eller automatiskt. Dra nytta av olika fördelar som hjälper er öka effektiviteten och gör hela logistikkedjan ekonomiskt effektiv.

Era fördelar:

  • Individuellt anpassade, modulära lösningar för att förbereda leveranser

  • Integrerad processvy, inklusive spårning av utgångsdatum och partinummer

  • Utbyggbara system som växer med er verksamhet

  • Koncept för konsolidering av artiklar från olika temperaturzoner

  • Anpassade lösningar som är utformade för att kunna hantera ett stort produktsortiment

  • Koncept för anpassade förberedelser av leveranser för er verksamhet

  • Varsam produkthantering

MAXIMAL EFFEKTIVITET

Helautomatiska plockningslösningar kombinerar välbeprövade tekniker för integrerad automation av processkedjan. Smarta moduler av vårt interna logistikprogram WAMAS® stöder robotbaserad plockning.

Den helautomatiska Schäfer Case Picking tar emot hela pallar från leverantörer vid varumottagning och lagrar dem i ett automatiskt höglager med hjälp av ett transportsystem. Avpalleteringen utförs automatiskt och robotar lastar, vid behov, av pallarna helt eller delvis lager för lager.

Lådlagren buffras antingen helt eller separat i ett automatiskt plockningslager. Beroende på kraven används enkelnivå-skyttlar, multinivå-skyttlar eller konventionella lagrings- och hämtningsmaskiner från SSI SCHÄFER.

För att förbereda leveransen hämtas kollin och transporteras till palleteringsrobotarna i rätt ordning. Dessa robotar packar sedan, snabbt och pålitligt, godset på pallar eller i rullcontainrar för respektive avdelning med hjälp av ett förbestämt optimalt packmönster enligt önskade optimeringsmål: butiksvänligt, maximal stabilitet, minimal volym eller en kombination av dessa. Slutligen packas pallarna automatiskt i plastfilm.

De färdigställda pallarna transporteras även automatiskt till varuleverans.

Pallarna inom detta område distribueras via lutande rulltransportörer eller lagras tillfälligt i en automatisk varuleveransbuffert.

Olika programvarumoduler används för automatisk palletering och avpalletering.

Vision technology är en programvarumodul för 3D-objektdetektering för plockningsrobotar. Korrekt objektdetektering är grundförutsättningen för exakt åtkomst till gods och artiklar för robotens gripare.

Programvaran ”lär sig” de olika storlekarna och dimensionerna genom att läsa av artiklarna. Programvarans intelligens är sålunda en hävstång för att öka prestandan vid plockning och på samma gång skydda godset mot skador som orsakas av felaktig plockning genom griparen.

Programvarans integrerade 3D-bildbehandling övervakar hela tiden detekteringsprocesserna och visar dem tydligt på bildskärmar vid plockningsplatsen eller styrcentralen.

Vision technology jämför resultaten av inlästa bilddata med lagrade masterdata för att upptäcka avvikelser.

Flera integrerade 3D-kameror styr plockningsroboten och registrerar godsflödet.

Packmönstergeneratorn är en programvarumodul för logistikprogramvaran WAMAS®. Programvarans algoritm beräknar det optimala packmönstret för anpassad plockning på basis av produktdimensioner och volym.

Interaktionen mellan plockningsroboten, packmönstergeneratorn och WAMAS® sörjer för en konstant hög kvalitet hos reproducerbara packmönster.

Resultatet: palletering som är optimalt anpassad efter avdelningens layout med maximalt volymutnyttjande.

I synnerhet inom livsmedelsgrossistverksamhet förekommer ett mycket brett varusortiment inom plockning och sammanställning av orderpallar – packmönstergeneratorn tillgodoser dessa krav med intelligensen hos ett omfattande och kraftfullt IT-system.

Plockning eller sortering i avdelningen effektiviseras avsevärt och kostnaderna i processkedjan sjunker.

Helautomatiska plockningssystem är endast kostnadseffektiv vid en hög teknisk utnyttjandegrad och högt kapacitetsutnyttjande, och kräver ibland stora investeringar. Återbetalningstiden infaller inom drifttiden. Om förutsättningarna för detta inte är uppfyllda, erbjuder halvautomatiska plockningssystem och välgenomtänkta processer en lösning.

Med denna metod analyseras det befintliga materialflödet i lagret och distributionscentret analyseras. Analysen fastställer faktorer såsom nödvändig eller rimlig grad av automation under den övergripande processen och lokala förhållanden som ska uppfyllas för att delar av logistikkedjan ska kunna automatiseras.

Plockning utförs ofta manuellt, medan buffertlagring, varumottagning i plockningslagret och transport av pallar och rullcontainrar sker automatiskt.

Stödjande processer, såsom att hitta och stapla tomma lastbärare och backar, automatiseras ofta för att personalen ska kunna fokusera på manuella kärnprocesser som ger extremt högt mervärde.

SSI SCHÄFER planerade och implementerade ett 20 000 m² halvautomatiskt distributionscenter för torrvaror för det danska lågprisvaruhuset i Wustermark i närheten av Berlin. Höglagret har ca 9 700 pallplatser för lagring av hela produktsortimentet för en typisk lågprisbutik. Åtta lagrings- och hämtningsmaskiner sörjer för effektiv behandling. Ordrar för Nettos butiker sammanställs med hela pallar från höglagret samt plockpallar. De utgörs av ett halvautomatiskt plockningsområde där lagrings- och hämtningsmaskiner automatiskt sätter mottagna pallar på gravitationstransportörer som transporterar dem som källpallar till plockarna. När det här området utformades lades särskild vikt vid att ge dessa områden ett ljust, öppet och visuellt tilltalande utseende. Komponenterna i ordrarna sammanställs med hjälp av låga plockningsfordon i de åtta gångarna i plocklagret enligt person till gods-principen. Transportfordonen har plats för två europallar. Själva plockningen utförs papperslöst med hjälp av Pick by Voice. Ett elektriskt enskenigt system och ett omfattande transportsystem, som både kan hantera europallar och halvpallar, som kombineras med logistikprogramvara från SSI SCHÄFER ger ett effektivare och mer ekonomiskt varuflöde.


Hur kan vi hjälpa?