Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące Twojej tożsamości. Obejmują one między innymi informacje, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Informacje te są zawsze przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Jednak w pewnych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne, na przykład w celu dostarczenia konkretnych usług, których możesz oczekiwać.

Te same zasady dotyczą na przykład przesyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów lub odpowiedzi na indywidualne zapytania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, zostaniesz przez nas odpowiednio poinformowany.

Jeśli nie istnieje podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, poprosimy Cię o zgodę.

Co więcej przechowujemy i przetwarzamy dane, które podasz nam dobrowolnie i, jeśli zachodzi taka potrzeba, dane, które zbieramy automatycznie, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe (np. Twój adres IP i nazwy stron, które odwiedzasz, przeglądarka, z której korzystasz i system operacyjny, data i godzina wejścia na stronę, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików).

Jeśli korzystasz z naszych usług, zazwyczaj tylko takie dane są zbierane w celu świadczenia usług. Jeśli będziemy Cię prosić o bardziej szczegółowe dane, to podanie ich będzie dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi i, jeśli zachodzi taka potrzeba, w celu ochrony uzasadnionych interesów biznesowych.

Gdy odwiedzasz naszą stronę lub na drodze innego rodzaju przetwarzania danych, opisanego w niniejszej polityce prywatności, mogą być zbierane poniższe kategorie danych osobowych:

  • Dane podstawowe (nazwiska, adresy itp.)

  • Inne dane osobowe dostarczone przez Ciebie (osobiste zainteresowania itp.)

  • Dane zawarte w umowie (numer klienta, numer umowy itp.)

  • Dane zawarte w treści (teksty, zdjęcia, materiały wideo itp.)

  • Dane kontaktowe (e-mail, numery telefonów itp.)

  • Metadane (adresy IP, informacje dotyczące urządzenia itp.)

  • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzane treści, data i godzina wejścia na stronę itp.)

  • Tym samym zainteresowane osoby są użytkownikami/potencjalnymi klientami naszych ofert.