SSI Case Picking

System SSI Case Picking System od SSI SCHAEFER to kompleksowe rozwiązanie do przyjaznej sklepowi paletyzacji jednostek detalicznych, które można rozbudowywać o kolejne moduły.

Robot depaletyzujący w Schaeffler

SSI Case Picking

Kompilacja palet zoptymalizowana pod kątem danego sklepu z użyciem SSI Case Picking

System SSI Case Picking System od SSI SCHAEFER to pełne rozwiązanie do paletyzacji jednostek detalicznych zoptymalizowanych pod kątem danego sklepu, które można rozbudowywać o kolejne moduły.

Dzięki wykorzystaniu SSI Case Picking sprzedawcy detaliczni żywności mogą cieszyć się idealnie zapakowanymi paletami i wózkami, które zapewniają wydajną dostawę do sklepów.

 • Rozwiązanie służy do zapewnienia jakości dostawy pomimo coraz dynamiczniejszych wymogów rynkowych. System SSI SCHAEFER umożliwia automatyczną kompilację palet mieszanych z szerokim asortymentem artykułów i różnymi wariantami pakowania, co gwarantuje dostawy zoptymalizowane pod kątem danego sklepu. Dzięki sprawdzonym technologiom, które są nieustannie rozwijane. Modułowy system paletyzujący charakteryzuje się wydajnością, elastycznością i skalowalnością.

 • Możemy także wykorzystać nasze własne oprogramowanie oraz kompetencje w zakresie serwisu .

 • Standardowe moduły systemu SSI Case Picking są dopasowywane do wymogów klientów i spełniają zapotrzebowanie rynku spożywczego, w tym segmentu produktów mrożonych i świeżych, produktów innych niż żywność, napojów oraz innych delikatnych towarów.

Jakie możliwości mają właściciele sklepów spożywczych, jeśli chcą przygotować swoje magazyny i zapewnić ich wydajność podczas dostawy zoptymalizowanej pod kątem danego sklepu?

Odpowiedź: Projektowane na indywidualne zamówienie i niezawodne kompleksowe rozwiązania, które można rozbudowywać o kolejne moduły i które spełnią wysokie wymagania rynkowe.

Inteligentny system SSI Case Picking łączy w sobie różne moduły systemowe w całym łańcuchu procesów intralogistycznych – od przyjęcia towarów przez przechowywanie aż po kompletację i wyjście towarów – w jedno niezawodne kompletne rozwiązanie do paletyzacji jednostek detalicznych dla konkretnego sklepu:

 • Moduły depaletyzujące i paletyzujące: Nowoczesne zastosowania robotów w modułach depaletyzujacych i paletyzujących zapewniają niezawodne procesy i delikatny przeładunek szerokiej gamy produktów.

 • Niezwykle dynamiczne rozwiązania do przechowywania małych nośników ładunków: Elastyczne jednopoziomowe systemy z wózkami transportowymi do koszy, kartonów i tac są wykorzystywane, by zapewnić wysokie wskaźniki wydajności.

 • Opcjonalnie: Stanowiska pracy zgodne z zasadą „towar do człowieka”: System może uzyskać dostęp do każdego artykułu w dowolnej chwili – pojedyncze artykuły mogą być również kompletowane podczas przetwarzania zamówień internetowych z kanału sprzedaży e-commerce.

 • Inteligentne moduły oprogramowania sterują procesami, przepływem towarów, a także robotami paletyzującymi, zapewniając tym samym optymalne procedury i idealnie zapakowane palety.


Wszystkie kroki procesu można realizować ręcznie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie. Do modułowego systemu można dodawać kolejne półautomatyczne komponenty (np. stanowiska pracy do depaletyzacji), aby stworzyć szyte na miarę i indywidualne rozwiązania.

Na podstawie tej wiedzy specjalistycznej inteligentne technologie własne są w pełni i w niezawodny sposób integrowane z całościowymi procesami logistycznymi.

 • Portfolio uzupełnia spersonalizowana oferta serwisowania i konserwacji, która zapewnia wysoką wydajność i maksymalną dostępność systemu intralogistycznego przez cały cykl jego życia.

 • Modułowa konstrukcja systemu umożliwia także łączenie z innymi systemami, a także integrację z różnymi technologiami, w szczególności inteligentnymi modułami oprogramowania. Zwiększa to elastyczność i konkurencyjność użytkowników.

Nasze rozwiązanie: automatyczne systemy do kompletacji skrzyni, które są oparte o najnowocześniejsze technologie i mogą być zintegrowane w całości

System SSI Case Picking to unikatowa konfiguracja systemu do automatycznej paletyzacji wszystkich rodzajów jednostek detalicznych zoptymalizowanej pod kątem danego sklepu.

System kompletacji skrzyń został wprowadzony na rynek w 2008 r. do automatycznej kompilacji jednostek wysyłkowych w segmentach biznesowych i otrzymał kilka nagród, w tym słynną MM Logisitik Award (2008). SSI SCHAEFER stale rozwija swoją obszerną wiedzę ekspercką o sektorze rynkowym, jakim jest sprzedaż detaliczna żywności .

 1. SSI Case Picking odbiera całe palety od dostawców w strefie przyjęcia towarów i transportuje je do automatycznej depaletyzacji z wykorzystaniem systemu przenoszącego lub wózków samojezdnych (AGV). Tam roboty automatycznie rozładowują palety całkowicie lub częściowo warstwa po warstwie. Do tego procesu wykorzystywana jest najnowocześniejsza robotyka, co ma zapewnić delikatny przeładunek produktów.

 2. Warstwy jednostek detalicznych są następnie pojedynczo buforowane w automatycznym magazynie kompletacji. Tutaj wykorzystywane są niezwykle dynamiczne jednopoziomowe systemy wózków od SSI SCHAEFER.

  W przypadku wyższych wymagań wydajnościowych magazyn kompletacji z wózkami transportowymi może zostać zaprojektowany jako moduł systemu SSI Case Picking z wykorzystaniem 3D-Matrix Solution®: 3D-Matrix to niezwykle dynamiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie, buforowanie i sekwencjonowanie w jednym systemie. Tymczasowo składowane skrzynie mogą zostać przekazane do robota paletyzującego w odpowiedniej sekwencji.

 3. Inteligentne moduły oprogramowania logistycznego WAMAS® od SSI SCHAEFER wyliczają optymalną kompilację jednostek detalicznych pozyskanych z 3D-MATRIX, kiedy są automatycznie przekazywane do palet z zamówieniami przez roboty. Palety są transportowane do obszaru wyjścia towarów przez system przenoszący albo wózki samojezdne SSI SCHAEFER.

Robot sterujący przepływem materiałów i przetwarzanie obrazów przemysłowych

Każdy robot jest tak dobry, jak oprogramowanie, które nim steruje. Dzięki swojej ogromnej wiedzy specjalistycznej w zakresie systemów oprogramowania firma SSI SCHAEFER posiada już całą niezbędną wiedzę. W ten sposób użytkownicy otrzymują optymalne połączenie oprogramowania, sprzętu intralogistycznego i przetwarzania obrazów przemysłowych z jednego źródła. Moduły oprogramowania logistycznego WAMAS® sprawiają, że roboty są bardziej „inteligentne” i pasują do całościowych zastosowań logistycznych.

Centralnym komponentem systemu sterującego robotami paletyzującymi jest tzw. Robot sterujący przepływem materiałów (RMC). Przetwarza on dane wizyjne 3D, które następnie wykorzystuje do ustawienia ruchów robotów. Dzięki modułowej strukturze pakietu oprogramowania WAMAS® można wdrożyć specjalnie dopasowane rozwiązania.

Przetwarzanie obrazów przemysłowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych czujników to jedna z kluczowych technologii automatyzacji. Można ją wykorzystać do tego, by w inteligentny sposób sterować maszynami, automatyzować procesy, a także weryfikować i sprawdzać artykuły.

Ponadto odpowiednie systemy sprawdzają kryteria jakościowe i dostarczają wartościowe dane służące do optymalizacji procesów. Wszystkie parametry istotne dla optymalnego przeładunku produktów są zapisywane w systemie. Możliwe zmiany są rozpoznawane przez moduł WAMAS® Vision i będą brane pod uwagę w przyszłości na zasadzie „samodzielnego uczenia się” w dla danego artykułu.

Pack Pattern Generator jako centralna technologia oprogramowania

Inteligentny moduł Pack Pattern Generator wylicza zoptymalizowany układ palety według indywidualnych specyfikacji. Odbywa się to przy pomocy wyrafinowanych algorytmów i opiera się na informacjach z systemów przetwarzania zdjęć. Różne kryteria są ważone w zależności od klienta:

 • Optymalizacja objętości

 • Stabilność

 • Pewne restrykcje i grupy produktów

 • Struktura dla konkretnego sklepu


Bezpośrednio po zakończeniu obliczeń wyliczona paleta jest wizualizowana, a zamówienie może zostać zacząć realizowane i przetwarzane przez SSI Case Picking. System uzyskuje dostęp do zamówionych artykułów według numeru partii lub daty ważności albo zgodnie z zasadą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO).

Jeśli podczas automatycznego paletyzowania wystąpią usterki, np. z powodu uszkodzonego opakowania, zamówienie może zostać załadowane na tę samą paletę o wzorze opakowania zmodyfikowanym w czasie rzeczywistym lub, jeśli to niezbędne ze względów stabilności, zamówienie może zostać przepakowane na nową paletę.

SSI Pack Pattern Generator pozwala indywidualnie skonfigurować układ opakowań dla każdej indywidualnej palety i sklepu i zastosować go automatycznie. Ten inteligentny najlepszy w swojej klasie algorytm pakowania oblicza i wdraża wzory opakowania zoptymalizowane pod kątem objętości, stabilności i sklepu.

Sekwencyjne wprowadzanie i paletyzacja wszystkich odpowiednich jednostek detalicznych ma kluczowe znaczenie dla stworzenia „palety idealnej”. Tymczasowo przechowywane jednostki są pozyskiwane z magazynu kompletacji w prawidłowej kolejności i transportowane do robotów paletyzujących w optymalnej sekwencji. Dzięki 3D-Matrix Solution odbywa się to bez jakiejkolwiek utraty wydajności i bez jakichkolwiek dodatkowych podsystemów do kolejnego sekwencjonowania. Szybko i niezawodnie pakują towary na palety lub do kontenerów rolkowych, korzystając z wyliczonego wcześniej optymalnego wzoru opakowania dla każdego sklepu.

Prawidłowe pakowanie palet – co jest niezbędne?

Koncepcja idealnej palety może być inna w zależności od klienta.

Oto potencjalne kryteria optymalnej palety:

1. Zoptymalizowana pod kątem stabilności podczas długich podróży na słabej jakości drogach
2. Zoptymalizowana pod kątem objętości w celu obniżenia kosztów transportu
3. Pakowanie zoptymalizowane pod kątem danego sklepu w celu zapewnienia szybszego uzupełniania półek w supermarkecie.

Dzięki Pack Pattern Generator kryteria dotyczące układu opakowań można określić indywidualnie dla każdej palety i oddziału, a idealna paleta jest wyliczana automatycznie. Tworzenie palet z wykorzystaniem sekwencji pakowania dopasowanej do układu sklepu skraca czas potrzebny na pokonanie odległości podczas towarowania, zwłaszcza w dużych sklepach, zmniejsza obciążenie pracą personelu, a także optymalizuje procesy, jak również zadowolenie klientów, a tym samym wyniki sprzedaży w punkcie sprzedaży.

Więcej
Robotyka

Jakie są korzyści płynące z SSI Case Picking?

Pełna lub częściowa automatyzacja przepływu materiałów w magazynie, w tym kompletacja zamówień i paletyzacja różnych jednostek detalicznych, skrzyń i kartonów przy pomocy SSI Case Picking, posiada wiele zalet, w szczególności w sprzedaży detalicznej żywności:

Dzięki automatyzacji procesów i wdrożeniu ergonomicznych stanowisk pracy operatorzy magazynów mogą automatyzować ciężkie czynności fizyczne, optymalizować wykorzystanie swojego personelu, a tym samym spełniać czasami bardzo restrykcyjne wymagania danego kraju dotyczące bezpieczeństwa pracy w magazynie (np. w magazynie produktów mrożonych).

Automatyczna kompletacja i paletyzacja szerokiego asortymentu artykułów i opakowań umożliwia płynne działanie 24 godziny na dobę. W ramach systemu można wdrożyć oddzielnie magazyny kompletacji dla różnych zakresów temperatury (aż do -30°C).

Wszystkie pobrania artykułów z każdego obszaru w magazynie i na każdym stanowisku są rejestrowane w systemie WAMAS®, w tym dane partii i daty ważności, dzięki czemu operator zawsze zna i może dysponować swoimi bieżącymi zapasami.

automatyczne systemy przechowywania i kompletacji optymalnie wykorzystują przestrzeń magazynową pod kątem zajmowanej powierzchni i wysokości, ponieważ alejki dla układnic lub odcinków przenoszących są węższe i wyższe, niż alejki z regałami do ręcznych wózków kompletujących zamówienia lub wózków widłowych. Automatyczna depaletyzacja i paletyzacja odbywa się również w komórkach robotycznych w sposób pozwalający oszczędzić miejsce.

Roboty depaletyzujące są w stanie tworzyć różne rozmiary palet i kontenerów rolkowych w stabilnej, zoptymalizowanej pod kątem objętości i dla konkretnego sklepu sekwencji. Możliwe połączenie kompletacji skrzyń i kompletacji pojedynczej jest w stanie przetwarzać różne rozmiary zamówień, a także obsługiwać i paletyzować szeroki asortymentów produktów w ramach jednego systemu.

dzięki optymalnej równowadze pomiędzy systemem przechowywania, sekwencjonowaniem i paletyzacją można osiągnąć wysoki poziom wydajności całego systemu przy wysokim stopniu wykorzystaniu przestrzeni.

Wyliczenie optymalnego wzoru opakowania, ostrożne przeładowanie i ułożenie jednostek w stosy, a także owijanie palet folią stretch w celu zabezpieczenia ładunku zapewnia wysoki poziom stabilności mieszanych palet.

Wydajność wzrasta dzięki paletyzacji zoptymalizowanej pod kątem danego sklepu

Sprzedaż detaliczna żywności zaopatruje klientów w towary codziennego użytku. W ciągu ostatnich kilku lat wymagania dotyczące szerokości i wielkości asortymentu produktów, a także jakości i bezpieczeństwa dostaw bardzo wzrosły. Różne formaty sklepów oferują szeroki wybór suchych, świeżych i mrożonych produktów w różnych odmianach i w różnych opakowaniach. W związku z tym wymagania wobec intralogistyki i obsługi asortymentu produktów są bardzo zróżnicowane:

 • Uwzględnienie dat ważności i możliwości śledzenia numerów partii.

 • Delikatny przeładunek często delikatnych produktów w celu zapewnienia atrakcyjnego i przyjaznego klientowi wyglądu w sklepie.

 • Duża elastyczność i wydajność systemu logistycznego ze względu na powtarzalne okresy szczytowewynikające z sezonowych, a czasem tygodniowych kampanii.

 • Sklepy preferują wiele dostaw z partiami o mniejszych rozmiarach , a także zapakowane palety zoptymalizowane pod kątem danego sklepu i kontenery rolkowe, dzięki czemu są w stanie szybko uzupełniać półki.

 • Optymalizacja objętości na potrzeby transportu.

 • Rosnący udział e-commerce w przemyśle spożywczym i produktach codziennego użytku wymaga nowych koncepcji w logistyce magazynowej, takich jak dostawa pod drzwi czy odbiór przez klienta.

 • Rosnące koszty energii i personelu, niedobory kadrowe i wyższe wymagania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie.

 • Wysokie wymagania dotyczące wydajności i presja na dotrzymywanie terminów w logistyce żywności. W magazynach produktów mrożonych pracownicy muszą nosić np. środki ochrony indywidualnej i przestrzegać regularnych przerw na rozgrzanie się.

 • Rosnące ceny przestrzeni magazynowej prowadzą do uwzględniania tematów takich jak oszczędzanie przestrzeni czy optymalnej jej wykorzystanie podczas budowy obiektów magazynowych.


Wszystkie te zmiany umacniają trend w kierunku półautomatyzacji i pełnej automatyzacji w obszarze kompletacji jednostek towarowych, a także kompilacji pojedynczych artykułów. Musi istnieć możliwość wykorzystania technologii we wszystkich strefach temperaturowych w logistyce żywności, a także do automatycznego i stabilnego pakowania pojemników o różnych rozmiarach i wagach na różne palety i kontenery rolkowe.

Praktyczne rozwiązania do kompletacji skrzyń

Dowiedz się więcej o zakończonych niedawno projektach i projektach, które dopiero mają zostać zrealizowane, w tym SSI Case Picking:

Zakład CCA Coca-Cola Amatil w Richlands, Brisbane

SSI SCHAEFER z dumą ogłasza partnerstwo z Coca-Cola Amatil

ASKO

Zakupy spożywcze, logistyka, zrównoważony rozwój: spersonalizowane rozwiązanie

©Coop Sverige AB 2020

Coop inwestuje w jedno z największych rozwiązań do automatyzacji na świecie

Jako ekspert w obszarze intralogistyki znajdziemy rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb. Zadzwoń do nas lub wyślij do nas e-mail.