depalletizer_robot.jpg

SSI CASE PICKING

Lagervennlige paller: SSI Case Picking
SSI Case Picking (SCP) er en modulær, utvidbar plukkeløsning for tilpasset palletering.


Med SCP kan SSI SCHÄFER tilby konsekvente, helautomatiske konsepter med forskjellige automatiseringsnivåer for å tilpasse plukkingen av produktenheter.  Basert på dine behov utvikler og implementerer vi integrerte løsninger som består av perfekt koordinerte komponenter. Til dette har vi en portefølje av manuelle, halvautomatiske og helautomatiske elementer som dekker alle trinnene i prosesskjeden. En kombinasjon av Vision-teknologi og tre godt dokumenterte gripeprinsipper (vakuummultigrep, vakuumkammer og mekanisk klemmeprinsipp) garanterer at depalleteringsprosessen er svært dynamisk og fungerer pålitelig, samtidig som produktet behandles forsiktig.


Helautomatisk, halvautomatisk eller manuelt
Vår teknologi kan håndtere alle temperaturområder og ytelseshastigheter. Alle prosesstrinn fra etterfylling av lager til depalletering, plukking, sekvensering, palletering og vareutlevering kan implementeres enten manuelt eller automatisk. Dette gir mange fordeler som fører til økt effektiviteten og gjør hele logistikkjeden økonomisk effektiv.


Fordeler:

 • Individuelt tilpassede modulløsninger for klargjøring av leveranser

 • Integrert prosessvisning, inkludert sporing av utløpsdatoer og partinumre

 • Utvidbare systemer som vokser med virksomheten

 • Konsepter for konsolidering av varer fra forskjellige temperatursoner

 • Tilpassede løsninger som kan håndtere et bredt utvalg av produkter

 • Konsepter for tilpasset klargjøring av leveranser utviklet for oppsettet i din filial

 • Skånsom produkthåndtering

HVILKE ALTERNATIVER HAR GROSSISTER SOM ØNSKER SEG EFFEKTIVE LAGERLØSNINGER FOR BUTIKKOPTIMALISERT LEVERING?

Svaret: modulært utvidbare, individuelt utformede og pålitelige totalløsninger som tilfredsstiller høye krav.

Det intelligente SSI Case Picking-systemet kombinerer ulike systemmoduler langs intralogistikkjeden – fra varemottak til lagring, plukking og vareutlevering – i en pålitelig totalløsning for butikkoptimalisert palletering av dagligvareenheter:

 • Depalleterings- og palleteringsmoduler: Toppmoderne robotsystemer i depalleterings- og palleteringsmodulene sikrer pålitelige prosesser og varsom håndtering av et bredt spekter av produkter.

 • Effektive lagerløsninger for små lastbærere: Fleksible ettnivås shuttlesystemer for beholdere, esker og brett sørger for effektiv drift.

 • Valgfritt: vare-til-person-arbeidsstasjoner: Systemet gir tilgang til individuelle vareenheter når som helst – individuelle enheter kan også plukkes for behandling av nettbestillinger knyttet til netthandel.

 • Intelligente programvaremoduler styrer prosesser, vareflyt og palleteringsroboter og sikrer dermed optimale prosedyrer og perfekt pakkede paller.

Alle prosesstrinnene kan utføres enten manuelt, halvautomatisk eller helautomatisk. Ytterligere halvautomatiske komponenter (f.eks. arbeidsstasjoner for depalletering) kan legges til i det modulbaserte systemet for å gi det en skreddersydd utforming og tilpasse det til individuelle løsninger.

Takket være vår ekspertise blir de smarte lokalt baserte teknologiene fullstendig og pålitelig integrert i helhetlige logistikkprosesser.

 • Porteføljen suppleres med tilpassede service- og vedlikeholdstilbud for å sikre at intralogistikksystemet har høy ytelse og maksimal tilgjengelighet i hele dets levetid.

 • Den modulbaserte systemdesignen tillater også kombinasjoner med andre systemer og integrering med ulike teknologier – spesielt med intelligente programvaremoduler. Dette øker brukerens fleksibilitet og konkurranseevne.

VÅR LØSNING: AUTOMATISERTE ESKEPLUKKSYSTEMER SOM ER BASERT PÅ TOPPMODERNE TEKNOLOGIER OG KAN INTEGRERES PÅ EN HELHETLIG MÅTE

SSI Case Picking-systemet er en unik systemkonfigurasjon for automatisk, butikkoptimalisert palletering av alle typer dagligvareenheter.

Eskeplukkløsningen ble lansert i 2008 med sikte på automatisk sammensetting av forsendelsesenheter i forretningssegmentene og er belønnet med flere priser, inkludert den anerkjente MM Logistik Award (2008). SSI SCHÄFER utvikler kontinuerlig sin brede ekspertise innenfor markedssegmentet dagligvarehandel.

 1. SSI Case Picking mottar hele paller fra leverandørene ved varemottaket og transporterer dem til automatisk depalletering ved hjelp av et transportørsystem eller førerløse kjøretøy (AGV-er). Der vil roboter automatisk laste av pallene enten fullstendig eller lagvis. I denne prosessen brukes det toppmoderne robotteknologi for å sikre at produktene behandles varsomt.

 2. Lagene av dagligvareenheter mellomlagres deretter individuelt i et automatisert plukklager. Her brukes meget effektive ettnivås shuttlesystemer fra SSI SCHÄFER.

  Hvis det stilles høyere krav til ytelse, kan shuttleplukklageret designes som en modul i SSI Case Picking-systemet ved hjelp av 3D-Matrix Solution®: 3D-Matrix er en meget fleksibel løsning som muliggjør lagring, mellomlagring og sekvensering i ett system. De mellomlagrede eskene kan overføres til palleteringsroboten i riktig rekkefølge.

 3. De intelligente modulene i  logistikkprogramvaren WAMAS® fra SSI SCHÄFER beregner den optimale sammensetningen av dagligvareenheter hentet fra 3D-Matrix mens de automatisk overføres til ordrepaller av roboter. Pallene transporteres til vareutleveringen enten ved hjelp av et transportørsystem eller med AGV-er fra SSI SCHÄFER.

Robot Material Flow Controller og industriell bildebehandling

Ingen robot er bedre enn programvaren som styrer den. Med sin omfattende ekspertise på programvaresystemer har SSI SCHÄFER allerede all nødvendig kompetanse i eget selskap. På den måten får brukerne en best mulig kombinasjon av programvare, intralogistikk og industriell bildebehandling fra én enkelt kilde. Modulene i WAMAS®-logistikkprogramvaren gjør robotene mer "intelligente" og egnet til helhetlige logistikkløsninger.

Den sentrale komponenten i styringssystemet til palleteringsrobotene er det vi kaller Robot Material Flow Controller (RMC). Den behandler visuelle 3D-data, som deretter brukes til å bestemme bevegelsene til robotene. Takket være den modulbaserte strukturen i WAMAS®-programvarepakken er det mulig å implementere spesialtilpassede løsninger.

Industriell bildebehandling med avanserte sensorer er en av de sentrale automatiseringsteknologiene. Den kan brukes til intelligent maskinstyring, automatisering av prosesser og verifisering og kontroll av varer.

I tillegg vil tilknyttede systemer kontrollere kvalitetskriterier og gi verdifulle data for prosessoptimalisering. Alle parametere som kreves til optimal produkthåndtering, lagres i systemet. Mulige endringer registreres av WAMAS® Vision-modulen og brukes i fremtiden på en "selvlærende" måte for den aktuelle varen.

Pack Pattern Generator som sentral programvareteknologi

En smart Pack Pattern Generator beregner optimaliserte paller i henhold til individuelle spesifikasjoner. Dette gjøres ved hjelp av avanserte algoritmer og baseres på informasjon fra bildebehandlingssystemer. Ulike kriterier vektlegges avhengig av kunden:

 • volumoptimalisering

 • stabilitet:

 • bestemte begrensninger og produktgrupper

 • butikkspesifikk struktur

Umiddelbart etter at beregningen er utført, visualiseres den beregnede pallen, og ordren kan startes og behandles av SSI Case Picking. Systemet henter de bestilte varene etter partinummer eller best før-dato eller i samsvar med prinsippet First In, First Out (FIFO).

Hvis det oppstår en feilfunksjon under den automatiske palleteringen, for eksempel på grunn av en skadet pakke, kan ordren pakkes på den samme pallen med et pakkemønster som endres i sanntid. Hvis endringer kreves av stabilitetsårsaker, kan ordren pakkes på en ny pall.

SSI Pack Pattern Generator lar deg konfigurere en egen pakkelayout for hver enkelt pall og butikk, og denne brukes da automatisk. Den intelligente klasseledende pakkealgoritmen beregner og implementerer volumoptimaliserte, stabile og butikkoptimaliserte pakkemønstre.

Sekvensert innmating og palletering av alle de aktuelle dagligvareenhetene er helt nødvendig for å lage "den perfekte pallen". De mellomlagrede enhetene hentes fra plukklageret i riktig rekkefølge og transporteres til palleteringsrobotene i en optimalisert sekvens. Takket være 3D-Matrix Solution skjer dette uten ytelsestap og uten at det trengs hjelp til etterfølgende sekvensering fra andre delsystemer. Varene pakkes raskt og pålitelig på paller eller i rullebeholdere ved hjelp av det tidligere beregnede pakkemønsteret som er optimalisert for hver butikk.

Robotics.jpg

Riktig pakking på paller – hva kreves?

Hva som oppfattes som en perfekt pall, kan variere fra kunde til kunde.
Det følgende kan være aktuelle kriterier for en optimal pall:
1. stabilitetsoptimalisert for lang transport på dårlig vei
2. volumoptimalisert for å redusere transportkostnader
3. butikkoptimalisert pakking for raskere påfylling av supermarkedshyller


Med Pack Pattern Generator kan kriteriene for pakkelayouten til hver enkelt pall og bransje defineres individuelt, og den perfekte pallen beregnes automatisk. Oppbygningen av paller med en pakkesekvens som er tilpasset til butikklayouten, sparer gangtid under utpakkingen, spesielt i store butikker, reduserer arbeidsbelastningen på personalet og optimaliserer både prosessene og kundetilfredsheten, noe som gir seg utslag i salgstallene i kassen.
LES MER

HVA ER FORDELENE VED SSI CASE PICKING?

Hel- eller halvautomatisering av materialflyten på lageret, inkludert ordreplukking og palletering av ulike dagligvareenheter, esker og kartonger med SSI Case Picking, har mange fordeler, spesielt i sektoren for dagligvarehandel:

Takket være automatiseringen av prosesser og implementeringen av ergonomiske arbeidsstasjoner kan lageroperatørene automatisere tunge fysiske aktiviteter og optimalisere utnyttelsen av personalet og dermed tilfredsstille de landsspesifikke, noen ganger svært strenge kravene relatert til arbeidervern på lageret (f.eks. på fryselagre).

Automatisk plukking og palletering av et bredt spekter av varer og forpakninger legger til rette for jevn drift 24/7. Separate plukklagre for ulike temperaturområder (ned til -30 °C) kan gjøres til en del av systemet.

All vareuthenting fra ethvert lagerområde og på hver arbeidsstasjon registreres i WAMAS®-systemet, inkludert partidata og best før-datoer, slik at operatøren alltid er informert om gjeldende beholdning og kan disponere den på en god måte.

Automatiske lagrings- og plukksystemer utnytter lagerplassen optimalt med hensyn til fotavtrykk og høyde, og midtgangene for lagring/hente-maskiner samt transportørseksjoner er smalere og høyere enn midtganger for manuell ordreplukking med tralle eller gaffeltruck. Automatisk depalletering og palletering gjøres dessuten i robotceller med små plasskrav.

Palleteringsroboter kan lage ulike pallestørrelser og rullebeholdere stabilt, volumoptimalisert og sekvensiert på en butikkoptimalisert måte. Muligheten for en kombinasjon av eske- og stykkplukking gjør deg i stand til å behandle ulike ordrestørrelser og håndtere og palletere et bredt varespekter i ett og samme system.

Med en optimal balanse mellom lagringssystem, sekvensering og palletering oppnås høy ytelse i hele systemet og dessuten meget god plassutnyttelse.

Beregningen av et best mulig pakkemønster, den varsomme håndteringen og stablingen av enhetene samt innpakkingen med elastisk film for å sikre lasten, sørger for at blandingspallen blir meget stabil.

ØKT EFFEKTIVITET TAKKET VÆRE BUTIKKOPTIMALISERT PALLETERING

Dagligvarehandelen sørger for at kundene forsynes med varer de trenger i hverdagen. Kravene til bredde og dybde i produktutvalget samt til kvaliteten og forsyningssikkerheten har økt enormt de siste ti årene. Ulike butikktyper tilbyr et bredt utvalg av tørrvarer, ferskvarer og frysevarer av mange slag og i ulike forpakninger. Dette resulterer i et enormt spekter av krav til intralogistikk for og håndtering av produktene:

 • Hensynet til best før-datoer og sporbarhet for partinumre.

 • Varsom håndtering av ofte skjøre produkter for å gi dem et attraktivt og kundevennlig utseende i butikken.

 • Høy fleksibilitet og ytelseskapasitet i logistikksystemet på grunn av jevnlige  topper forårsaket av sesong- og ukekampanjer.

 • Butikkene foretrekker flere leveranser med mindre partistørrelser og butikkoptimalisert pakking av paller og rullebeholdere for å kunne etterfylle hyllene raskt.

 • Volumoptimalisering for transport.

 • Netthandelens økende andel innen matvarer og andre dagligvarer driver frem nye konsepter for lagerlogistikk, for eksempel levering hjem og henting i butikk.

 • Økende energi- og lønnskostnader, personalmangel og strengere krav til arbeidervern og sikkerhet på lageret.

 • Høye effektivitetskrav og kortere tidsfrister i matvarelogistikken. På fryselagre må de ansatte for eksempel bruke personlig verneutstyr og ta jevnlige oppvarmingspauser.

 • Økende priser for logistikkplass aktualiserer ting som plassparing og best mulig plassutnyttelse når det bygges lageranlegg.

Alle disse utviklingstrekkene forsterker en trend i retning av halv- og helautomatisering på området for plukking av vareenheter og sammensetting av enhetene. Teknologien må kunne brukes i alle temperatursoner i matvarelogistikken og må kunne pakke enheter av ulik vekt og størrelse automatisk og stabilt på ulike paller og rullebeholdere.

Dagligvarer, logistikk og bærekraft

Coop pr

Coop investerer i en av de mest omfattende automatiseringsløsningene i verden

Ingen elementer tilgjengelig

As an intralogistics expert we will find a tailored solution for your concern. Call us or send us an email.