AGV Autotruck 2Move

AUTOMATED GUIDED VEHICLE INOM INTRALOGISTIK

Automated Guided Vehicle (AGV) optimerar och automatiserar materialflödet inom ett företag.
SSI SCHÄFER är en kompetent partner som hjälper er välja, planera och implementera AGV-lösningar.

Varför ska SSI SCHÄFER vara er partner?

I egenskap av en av världens ledande experter inom lagerautomation, erbjuder vi en stor flotta av AVG:er för ett stort antal tillämpningar inom logistikkedjan.

Våra AGV-specialister utformar omfattande AGV-koncept för en holistisk optimering av materialflöden mellan olika områden. Vi tänker inte i termer av enskilda fordon, utan integrerade lösningar.

Vi integrerar AGV-lösningarna i er befintliga lagermiljö och infrastruktur. Våra skalbara AGV-lösningar kan anpassas flexibelt efter föränderliga marknadsförhållanden. Till exempel kan antalet fordon ökas beroende på prestandakraven. AGV:erna sammanlänkar olika lager- och arbetsområden, även över stora avstånd – givetvis utan barriärer och i enlighet med säkerhetskraven. Jämfört med konventionella transportsystem är AGV-lösningar mer flexibla i fråga om utrymmes- och rumsutnyttjande.

AGV AUTOTRUCKAR - PRODUKTER OCH FÖRDELAR

Automated Guided Vehicles are the revolution in material flow design

Styrkan i vår produktportfölj för självstyrande transporter är att vi kan utveckla individuella totallösningar baserade på standardardiserade fordonstyper.

Medan 2Move®-systemet är konstruerat för transport av gods mellan olika transferstationer, kan 2Stack®-systemet användas för automatiserad hantering av alla slag av pallar i lager- och produktionsmiljöer. 2Store®-systemet lämpar sig för hantering av pallar med tung last på höga höjder, medan 2Pick®-systemet  stöder plockning enligt person-to-goods principen genom användning av utrustning för hantering av plockade varor. Vårt automatstyrda transportsystem WEASEL®  erhöll 2016 det tyska Industripriset och den internationella utmärkelsen IFOY Award.

 • Reducerade följdkostnader (genom minimerade transportskador och felleveranser)

 • Kan användas i krävande miljöer (djupfrysningsmiljö eller riskområden)

 • Skonsam och säker transport av skiftande gods och olika lastbehållare

 • Maximal flexibilitet när det gäller systemförändring och utbyggnad

 • Individuell konfiguration av den egna logistikfordonsflottan

 • Innovativt energikoncept (automatisk och snabb lastning)

 • Ökar driftsäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden

 • Förbättrad ergonomi och optimala materialflöden

 • Maximal flexibilitet för lagerintern plockning

 • Låga investerings- och driftkostnader

 • Varaktig minskning av ledtider

AGV TRANSPORTSYSTEM

Intelligent and effektivt materialflöde för framtidsorienterad logistik.

Automatstyrda transportsystem

Automatstyrda transportsystem är numera en integrerad del i lösningsportföljen för helautomatiserade intralogistiksystem. De automatstyrda transportsystemen från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för behållare med små och stora laster, som möjliggör ett logistiknätverk som omfattar olika lager- och arbetsområden.

WEASEL® Autotruck med kartong

AGV WEASEL®

AGV Autotruck 2Pick

AGV 2PICK®

AGV Autotruck 2Stack

AGV 2Stack®

AGV Autotruck 2Store

AGV 2Store®

AGV Autotruck 2Move

AGV 2Move®

Inga tillgängliga möjligheter

NEDLADDNING

Broschyr AGV Autotruck WEASEL EN

Broschyr AGV Autotruck  WEASEL EN

867.0 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?