AGV Autotruckar

AGV Autotruck i lagerlösningen

AGV Autotruckar är  en integrerad del i produktportföljen för helautomatiserade logistik system. Autotruckar från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för små och stora lagerlådor. Lösningen anpassas individuellt till dina behov och är flexibelt utbyggbara. Utnyttja möjligheterna till signifikant sänkta driftkostnader och effektivare lagerlogistik. 

SSI SCHÄFER är en världsledande inom lagerautomatisering och innovatör inom optimering av materialhantering med stöd av AGV:er. Detta avspeglas i den breda produktportföljen av AGV Autotruckar. Exempelvis är WEASEL®-systemet idealiskt för små transportenheter som lådor och kartonger. Större automatstyrda fordon med gaffellyft eller transportelement för lastpallar och rullvagnar kan användas för krävande uppgifter inom transport, lagring och plockning.

Optisk styrning

Våra automatstyrda autotruckar styrs optiskt, med laser eller sensorer. Det garanterar dig en hundraprocentig tillförlitlighet i kombination med den allra modernaste tekniken. Dessutom är våra självstyrande AGV Autotruckar helt kompatibla med 2 Lite litiumbatteriteknik från SSI SCHÄFER. Det innebär att de kan användas i 24-timmars drift. Alla transportorder styrs och optimeras av ett fleet-controller system. Systemet tar emot order från valfritt lagerhanteringssystem. Med program varulösningar från SSI SCHÄFER har du perfekt kontroll över din logistik.

AGV AUTOTRUCKAR - PRODUKTER OCH FÖRDELAR

Automated Guided Vehicles are the revolution in material flow design

Styrkan i vår produktportfölj för självstyrande transporter är att vi kan utveckla individuella totallösningar baserade på standardardiserade fordonstyper.

Medan 2Move®-systemet är konstruerat för transport av gods mellan olika transferstationer, kan 2Stack®-systemet användas för automatiserad hantering av alla slag av pallar i lager- och produktionsmiljöer. 2Store®-systemet lämpar sig för hantering av pallar med tung last på höga höjder, medan 2Pick®-systemet  stöder plockning enligt person-to-goods principen genom användning av utrustning för hantering av plockade varor. Vårt automatstyrda transportsystem WEASEL®  erhöll 2016 det tyska Industripriset och den internationella utmärkelsen IFOY Award.

 • Reducerade följdkostnader (genom minimerade transportskador och felleveranser)

 • Kan användas i krävande miljöer (djupfrysningsmiljö eller riskområden)

 • Skonsam och säker transport av skiftande gods och olika lastbehållare

 • Maximal flexibilitet när det gäller systemförändring och utbyggnad

 • Individuell konfiguration av den egna logistikfordonsflottan

 • Innovativt energikoncept (automatisk och snabb lastning)

 • Ökar driftsäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden

 • Förbättrad ergonomi och optimala materialflöden

 • Maximal flexibilitet för lagerintern plockning

 • Låga investerings- och driftkostnader

 • Varaktig minskning av ledtider

AGV TRANSPORTSYSTEM

Intelligent and effektivt materialflöde för framtidsorienterad logistik.

Automatstyrda transportsystem

Automatstyrda transportsystem är numera en integrerad del i lösningsportföljen för helautomatiserade intralogistiksystem. De automatstyrda transportsystemen från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för behållare med små och stora laster, som möjliggör ett logistiknätverk som omfattar olika lager- och arbetsområden.

Weasel Autotruck med låda

WEASEL®

AGV Autotruck 2Pick

AGV 2PICK®

AGV Autotruck 2Stack

AGV 2Stack®

AGV Autotruck 2Store

AGV 2Store®

AGV Autotruck 2Move

AGV 2Move®

Inga tillgängliga möjligheter

NEDLADDNING

Broschyr AGV Autotruck WEASEL EN

Broschyr AGV Autotruck  WEASEL EN

867.0 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]