Plockning

AGV:er som är tilldelade till en funktionsgrupp för plockning automatiserar materialtransport under plockningen. Automatiskt styrda fordon möjliggör ett självständigt utbyte av lastbärare och prioriterar ordrar genom att sammankoppla dem med smarta IT-system. På så sätt sörjer AGV:er för optimerade rutter. Fordonen används enligt person till gods-principen, vilket både stödjer ergonomisk plockning av enskilda kollin och plockning av flera ordrar.