Automatiserad orderplockning

Snabbhet och kvalitet i orderplockningen

SSI SCHÄFERs plocksystem genomför komplexa orderplockningar helt automatiskt, tillförlitligt och på mycket kort tid. Extremt snabb orderhantering på högsta kvalitetsnivå även vid toppbelastning garanterar största möjliga produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager.

Vi kan erbjuda en mängd olika systemlösningar:

Perfekt samspel

SSI SCHÄFER systemtyper är kombinerbara och finns tillgängliga för alla vanliga produktgrupper och varutyper. De automatiska plocksystemen är optimalt anpassade till transportörsystemen och andra komponenter ur vår omfattande produktportfölj. Dessutom är systemen utformade för maximal produktdensitet, vilket gör att du kan utnyttja utrymmet i ditt lager optimalt. Genom noggrann dataanalys kan vi bestämma vilket plocksystem som bäst motsvarar dina behov.

Automatiserad orderplockning SSI Carrier Multikanal

Multikanals Leverans Losningar

Automatiserad orderplockning A-Frame

A-Frame

Automatiserad orderplockning 3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Automatiserad orderplockning Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP)

SSI Robo Pick Höglager

Robo-Pick

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]