Integritet

Tack för att du besöker vår hemsida och för ditt intresse av vårt företag och våra produkter. Att skydda din integritet när du hanterar dina personuppgifter och upprätthåller säkerheten för all företagsinformation är viktigt för oss och som vi tar hänsyn till i alla våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter som erhålls som en del av ditt besök på vår webbplats konfidentiellt och alltid i enlighet med juridiska krav. Denna deklaration gäller för dessa webbplatser av de internationella företagen i SSI Schäfer-gruppen.


Inspelning och bearbetning av data

När du besöker våra webbplatser samlar våra webbservrar automatiskt den IP-adress som tilldelats dig av din internetleverantör, den webbplats där du besöker oss, vilken av våra webbplatser du besöker och datum och längd för ditt besök. Mer djupgående personuppgifter lagras endast om du specifikt ger den här informationen till oss. Detta är speciellt fallet om du beställer varor och tjänster från vår butik och skapar ett användarkonto för detta ändamål. Under dessa omständigheter kommer masterdata samt fakturerings- och leveransinformation bland annat att samlas in och bearbetas (t.ex. namn, adress, referensnummer). Om du kontaktar oss via våra kontaktformulär samlar vi och bearbetar de uppgifter som lämnats in av dig.


Andvändning av cookies

Vi kan lagra viss information i form av "cookies" på din dator så att vi kan optimera våra webbsidor så att de passar dina önskemål. Cookies är små textfiler som sparas och sparas på din dator av din webbläsare. Du kan neka godkännande av cookies genom att välja relevanta inställningar i din webbläsare. I den mån ytterligare cookies används (till exempel för Google Remarketing), finns ytterligare information om detta i de detaljerade anteckningarna i detta sekretessmeddelande.


Andvändning och offentliggörande av personupgifter

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster, teknisk administration av webbsidorna och uppfylla avtalsförpliktelser samt dina ytterligare önskemål och krav (t.ex. när du beställer från vår butik eller använder kontaktformuläret).

Med förbehåll för de detaljerade anmärkningarna i detta sekretessmeddelande använder vi endast dina personuppgifter för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringsändamål endast om du har uttryckt ditt samtycke - och endast i den mån det är nödvändigt i varje enskilt fall. Vi kommer endast lämna uppgifter till myndigheter om detta är lagstadgat.


Säkerhet

Vi genomför tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data som vi håller mot manipulation, förlust, förstörelse och mot obehöriga personers tillgång. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.


Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering på denna webbplats har aktiverats kommer Google att förkorta IP-adressen inom Europeiska unionen eller andra avtalsvillkor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer IP-adressen att överföras till USA och kommer att förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att associera den IP-adress som överförs av din webbläsare när du använder Google Analytics med annan data som innehas av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kan du inte använda den fullständiga funktionaliteten på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Du kan också förhindra datainsamling genom Google Analytics genom att klicka på länken nedan. Detta kommer att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Google Remarketing

På våra webbsidor Google Remarketing används en webbannonseringstjänst av Google Inc. (Google). Den här tjänsten möjliggör placering av intresserelaterade annonser genom att vidarebefordra till användare som har besökt eller webbsidor lämpliga annonser på webbplatser i Googles partnernätverk. För detta ändamål använder Google cookies. Dessa är små textfiler som består av en särskild numerisk sekvens (cookie-ID) som sparas och lagras på din dator av Google. Google använder sådana cookies så att din webbläsare kommer att bli känd när du besöker andra webbsidor och kan sedan förses med intresserelaterade annonser. Informationen som genereras av cookien kan överföras till en Google-server i USA och lagras där. Google kan också använda din webbläsares IP-adress för att visa relevanta annonser.

Observera att Google Remarketing är en tjänst som tillhandahålls av ett tredje företag (Google) som är oberoende av oss och vars databehandlingsförfaranden vi inte kan påverka. Ytterligare information om Googles hantering av insamlade data och Googles dataskyddspolicy kan hittas  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  el på respektive språk på dessa websidor


Om du inte vill få intressebaserad annonsering kan du förhindra att cookies lagras av Google genom att välja relevanta inställningar i din webbläsares programvara.

Du kan när som helst, med framtida verkan, neka användningen av motsvarande cookies av Google för detta ändamål genom att inaktivera användningen av sådana cookies, som anges på webbsidan vid detta  http://www.google.com/settings/ads?hl=en&sig=ACi0TCg7zNY9-JeelXtC7iMNdc0zU7q-fPF5iLfVw8NnpoyDHVrMOmBgvJr2YNWacH5tQJHTghpRcFDGZVPDaHGzYbc4ghGT6Yk5qH7WOfPZPC-QwIWI1V90lbwpcyIuYxKf91rPj7RH5ngHaSq9uTx4rvFHcdNAA_buvnR1kGV4t1zyrfowqknrBkHcIM5MKo2ZhiS2JPEj

Alternativt kan du också neka användningen av motsvarande cookies genom att inaktivera användningen av cookies av leverantörer från tredje part genom att ringa upp deaktiveringssidan för nätverksreklaminitiativet (länk http://www.networkadvertising.org/choices/) och välja lämpliga inställningar via de åtgärder som erbjuds där.

[---Error_NoJavascript---]