Teknisk support

Snabb problemlösning

Vi finns tillgängliga dygnet runt. Ditt system behöver fungera pålitligt både dag-och nattid. Därför är vår support tillgänglig under alla dygnets timmar. Med Schäfer Global Call Management kan du komma åt vår hela tjänsteportfölj och få snabb support när det behövs. Den direkta anslutningen via Virtual Private Network (VPN) tillåter våra tekniker att externt identifiera och snabbt lösa eventuella problem.

VÅRA REAKTIVA TJÄNSTER BESTÅR AV:

Technical Support Icon.jpg

Om det uppstår fel på ditt system är vår on call-tjänst tillgänglig 24 timmar om dagen, 365 dagar om året. Under det första telefonsamtalet får du prata med våra kompetenta ingenjörer och produktchefer som ger dig omfattande assistans.

  • Ett centralt hotline-nummer (24/7) och vårt Incident Tracking System (ITS) som baserar på ITIL®-kompatibla processer inklusive självbetjäning

  • Tillval: WAMAS® programunderhåll och lanseringshjälp

  • Användning av världsvidda eskaleringsstrukturer

  • Samtalsrapportering, samtalsövervakning och återkoppling till kunder

  • Garanterade svarstider

Technicians on Call Icon.jpg

Om felet inte kan åtgärdas via telefonen eller fjärrtjänsten, kommer du behöva att en tekniker besöker dig på plats. SSI SCHÄFER anställer kvalificerade ingenjörer för alla branscher som arbetar på mer än 90 serviceplatser i hela världen.

  • Våra kvalificerade servicetekniker är alltid tillgängliga (24/7)

  • Garanterade, korta svarstider

  • Definierade eskaleringsmekanismer

  • Minimerad problemvaraktighet och en väsentlig ökning av systemtillgänglighet

Augmented Support Icon.jpg

SSI förstärkt support är det första multifunktionella, mobila videokommunikationssystemet som i realtid tillhandahåller allt som behövs för ett effektivt underhåll och effektiva reparationsarbeten. En tekniker aktiverar SSI förstärkt support på plats hos kund som sedan upprättar en anslutning till SSI SCHÄFER servicecenter. Aktiviteter visas i realtid, vilket tillåter supportpersonalen att genast börja bedöma problemet och lösa situationen. Felet kan åtgärdas snabbt via röst- och videosupport. Fördröjningar undviks och systemet kan snabbt användas igen.

TEKNISK SUPPORT

Snabb problemlösning

Vi finns tillgängliga dygnet runt

Ditt system behöver fungera pålitligt både dag-och nattid. Därför är vår support tillgänglig under alla dygnets timmar.

KUNDSERVICE- OCH SUPPORT

Kundservice & Support Förebyggande tjänster

Kundservice & Support

Förebyggande Tjänster

Kundservice & Support Life Cycle Management

Kundservice & Support

Life Cycle Management

NEDLADDNING

Kundservice- och support

Omfattande Life Cycle Management och intelligenta tjänster för dina system

589.5 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]