Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Wsparcie i obsługa klienta

Pomyślna eksploatacja złożonych systemów logistycznych wymaga najwyższej możliwej dostępności wszystkich jego elementów składowych i szybko reagującego serwisu w przypadkach utraty zdolności do sprawnego działania. Mając pełną świadomość tych wymogów, SSI SCHÄFER zapewnia kompleksowe wsparcie i obsługę klienta niezależnie od czasu, miejsca i rodzaju wykonywanych zadań.

WIĘCEJ

CUSTOMER SERVICE AND SUPPORT THE WAY YOU WANT IT

Our customised range of services and maintenance is based on highest availability, safety and stability. You can access the entire range of technical services offered via Schaefer Global Call Management.

Customer Service & Support

Maximum availability of all systems and short service response times are key factors for operating a complex logistics system successfully. SSI Schaefer offers new and existing customers a wide range of services, extending from mechatronics and software components support to modernisation, through to complete on-site preventative maintenance on fully automated logistic systems.

Customer Service & Support CSS

Wsparcie techniczne

Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Konserwacja prewencyjna

Training and certification CSS

Szkolenia i certyfikacja

Spare parts service CSS

wis części zamiennych

Customer Service & Support CSS

SSI Resident Maintenance

Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Modernizacja magazynów

Case Study Stockmann: Mezzanine

Przeglądy eksperckie systemów składowania

Brak dostępnych elementów

Jak mogę Ci pomóc?