Konserwacja prewencyjna

Konserwacja prewencyjna zwiększa dostępność systemów dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów i zużycia części

Konserwacja prewencyjna prowadzona przez certyfikowanych techników serwisowych

ównież przeglądy i kontrole bezpieczeństwa. Czynności, w ramach konserwacji prewencyjnej wykonywane są przez wysoko przeszkolonych techników serwisowych przy wsparciu specjalnego komputerowego systemu zarządzania obsługą techniczną (CMMS).

Korzyści dla użytkownika:

 • Zwiększenie dostępności systemu poprzez wczesne wykrywanie problemów i zużycia

 • Konserwacja prewencyjna przeprowadzana przez wykwalifikowany personel za stałą stawkę

 • Usuwanie zakłóceń i wprowadzanie ustawień podczas prac konserwacyjnych

 • Wymiana zużywających się części podczas prac konserwacyjnych

ELEMENTS OF PREVENTIVE MAINTENANCE

Konserwacja
Prace konserwacyjne obejmują oprócz wizualnej i akustycznej oceny działania systemu również wszystkie inne czynności niezbędne do utrzymania systemu w pożądanym stanie. SSI SCHÄFER zatrudnia do prowadzenia tych prac doświadczonych i certyfikowanych techników serwisowych. Korzyści dla naszych klientów: 

 • zwiększenie dostępności instalacji poprzez wczesne wykrywanie problemów i zużycia,

 • usuwanie zakłóceń i wprowadzanie niezbędnych ustawień podczas prac konserwacyjnych.

Przeglądy
Przeglądy obejmują oprócz wizualnej i akustycznej oceny działania systemu również wszystkie inne zalecane czynności, niezbędne do utrzymania systemu w pożądanym stanie: 

 • Znajomość stanu aktualnego systemu na podstawie raportu z przeglądu

 • Regularne przeglądy przeprowadzane przez wykwalifikowany personel za stałą stawkę

 • Zwiększenie dostępności systemu poprzez wczesne wykrywanie problemów i zużycia

 • Po zakończeniu przeglądu klient otrzymuje wyczerpujący raport o stanie swojego systemu

Kontrole bezpieczeństwa
Operatorzy systemów działających na terenie Unii Europejskiej są zobowiązani do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli bezpieczeństwa technicznego eksploatowanych systemów zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi, np. normą EN 528.

 • Potwierdzenie prawidłowego działania i skuteczności wszystkich technicznych urządzeń zabezpieczających

 • Optymalizacja kosztów poprzez uniknięcie konieczności organizowania dodatkowych kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne

 • Niższe obciążenia administracyjne i mniejszy wpływ na produkcję poprzez jednoczesne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa wraz z przeglądami lub pracami konserwacyjnymi

Komputerowy system zarządzania obsługą techniczną (CMMS) to stworzone przez SSI SCHÄFER narzędzie do efektywnego zarządzania pracami konserwacyjnymi i naprawczymi oraz kontrolowania tych prac w obiektach klientów. CMMS optymalizuje i dokumentuje prace konserwacyjne, zwiększając przy tym znacznie wydajność wykonywania tych prac oraz zapewniając maksymalną dostępność systemu dla użytkownika.
Wszystkie zalety zoptymalizowanego zarządzania obsługą techniczną w jednym systemie: 

 • Realizacja procesów roboczych bez użycia papieru

 • Elektroniczna dokumentacja czynności konserwacyjnych

 • Używanie przez techników praktycznych ręcznych skanerów udostępniających szczegółowe listy zadań konserwacyjnych dla każdego elementu instalacji

 • Efektywna organizacja prac konserwacyjnych 

System CMMS obejmuje również dostęp do internetowego portalu serwisowego, kody kreskowe dla każdego elementu instalacji, przenośne skanery dla techników oraz szkolenia z obsługi i konfigurację systemu CMMS. System jest używany do zarządzania konserwacją zapobiegawczą, naprawami oraz usługą SSI Resident Maintenance®, czyli kompleksowym serwisowaniem instalacji przez SSI SCHÄFER.
System ten daje pewność realizacji zaplanowanych i wymaganych działań konserwacyjnych. W dowolnej chwili, jednym kliknięciem można wywołać kompletną historię konserwacji i napraw. Generowane automatycznie raporty z przeprowadzonych prac zawierają dokładne zestawienia czasu obecności i konserwacji i są udostępniane po zeskanowaniu kodu kreskowego. System zapewnia również w każdej chwili dostęp do dokumentacji technicznej, np. do instrukcji wykonywania prac konserwacyjnych. Wszystko to powoduje poprawę jakości obsługi technicznej i wydłuża żywotność całej instalacji. Części zamienne użyte w pracach konserwacyjnych można w prosty sposób zamówić online w portalu serwisowym na podstawie listy części umieszczanej w raportach z prac konserwacyjnych. 

POBIERANIE

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

834.2 KB

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]