Customer Service & Support Preventive Services

Profilaktiskā apkope

Profilaktisko apkopi veic īpaši apmācīti servisa speciālisti, izmantojot datorizētu apkopes vadības sistēmu (SSI SCHÄFER CMMS).

SSI SCHÄFER CMMS ir elektronisks pakalpojumu portāls, kas paredzēts, lai efektīvi pārvaldītu un kontrolētu jūsu sistēmas apkopes un remonta darbus. „Lielie dati” ir Industrijas 4.0 centrālais aspekts. Ar SSI SCHÄFER CMMS palīdzību saistošos datus var uzglabāt, konsolidēt un vizualizēt, kas vēlāk ļauj izdarīt svarīgus secinājumus.

SSI SCHÄFER CMMS priekšrocības:

 • Elektroniski procesi un tehniskās apkopes darbību elektroniska dokumentācija

 • Pastāvīgs sistēmas tehniskās apkopes vēstures pārskats

 • Pastāvīga tehniskās dokumentācijas pieejamība

 • Problēmu novēršana, analizējot ilgtermiņa datus

 • Profilaktiskās apkopes plānošana un optimizācija

 • Detalizēts katras sistēmas komponentes tehniskās apkopes uzdevumu saraksts

 • Efektīva apkopes darbu organizēšana

 • Izmantoto rezerves daļu saraksts un ērta reģistrēšana SSI SCHÄFER interneta veikala apkalpošanas portālā

Papildus faktiskajām apkopes darbībām profilaktiskie pakalpojumi ietver arī pārbaudes, drošības pārbaudes, sistēmas uzraudzību, kā arī jūsu darbinieku apmācību. Jūs iegūstat uzlabotu sistēmas pieejamību, pateicoties agrīnai defektu un nolietojuma noteikšanai.

MŪSU PROFILAKTISKĀ SERVISA PAKALPOJUMI

Maintenance

Tehniskās apkopes darbības ietver vizuālo un akustisko novērtējumu, kā arī visas darbības, kas nepieciešamas sistēmas noteiktā stāvokļa uzturēšanai. Apkopi veic pieredzējuši un sertificēti SSI SCHÄFER servisa speciālisti. Tādējādi jebkuru nepieciešamo darbu var veikt jau tehniskās apkopes laikā.

Inspection

Mūsu pārbaudes nodrošina, ka jūs vienmēr esat informēti par jūsu sistēmas stāvokli. Pieredzējuši servisa speciālisti sniedz visas sistēmas pašreizējā stāvokļa uzticamu novērtējumu.

 • Regulāras kvalificētu darbinieku veiktas pārbaudes

 • Zināšanas par sistēmas pašreizējo stāvokli, pamatojoties uz pārbaudes pārskatu

 • Detalizēts sistēmas statusa pārskats

 

Safety Inspection

Operatoriem Eiropas Savienībā ir vismaz reizi gadā jāveic drošības pārbaude, lai pārbaudītu sistēmas stāvokli saskaņā ar katrā valstī noteiktajām direktīvām. SSI SCHÄFER veic šīs pārbaudes ar īpaši apmācītu servisa speciālistu palīdzību.

 • Apliecinājums, ka visi individuālās aizsardzības līdzekļi darbojas pareizi un ir efektīvi

 • Mazākas izmaksas, jo nav nepieciešamas papildu pārbaudes, ko veic atsevišķa iestāde

 • Mazākas pieskaitāmās administratīvās izmaksas un ražošanas ierobežojumi, jo drošības pārbaude tiek veikta kopā ar citām pārbaudēm un tehniskās apkopes darbībām

Rack Inspection

Standarts EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu pielietošana un uzturēšana” nosaka uzglabāšanas iekārtu pārbaudes darbības un kārtību. SSI SCHÄFER pašu oficiāli sertificētie plauktu sistēmu inspektori veic pārbaudes, izmantojot vizuālu kontroli. Rezultāti tiek dokumentēti un norādīti servisa grāmatiņā. Ja ir nepieciešami remontdarbi, nomaiņu ātri veic kvalificēts darbinieks.

 

 

 

 


 


Pārbaudes ir nepieciešamas šādām plauktu sistēmām:

System Monitoring

Sistēmas uzraudzība ietver visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka noliktavas datorsistēmas darbosies ilgtermiņā. SSI SCHÄFER veic uzraudzību, izmantojot speciālu instrumentu, un to dara kvalificēti speciālisti, izmantojot attālināto apkopes pakalpojumu.

 • Manuāla novērtēšana regulāros intervālos, lai identificētu un novērstu trūkumus

 • Potenciālo defektu identificēšana, veicot ilgtermiņa novērošanu

 • Ātra reakcija uz sistēmas kļūdu ziņojumiem

 • Priekšlikumu un veiktspējas datu sniegšana ikmēneša pārskatā

Training and Certification

Jūsu iekārtas un sistēmas ir jālieto pareizi, lai tās darbotos ar maksimālu potenciālu un novērstu nevajadzīgas dīkstāves. SSI SCHÄFER piedāvā jums nepieciešamo apmācību tieši pēc nodošanas ekspluatācijā un arī vēlāk, ja nepieciešams. Apmācības beigās vienmēr tiek izsniegts sertifikāts.

 • Apkopes apmācība sistēmas atrašanās vietā vai mūsu tehnoloģiju centrā

 • Operatoru un administratoru apmācība (iespējama atkārtota apmācība, ja personāla sastāvā notikušas izmaiņas)

 • Kvalificēti pasniedzēji ar plašām profesionālām zināšanām (pieejami dažādās valodās)

 • Tiešsaistes mācību platforma, lai nodrošinātu jūsu speciālistu pastāvīgu un neatkarīgu apmācību (SSI eAcademy)

Realizēts projekts: Schaeffler

Šeit aicinām interaktīvā veidā uzzināt vairāk par projektu.

PROFILAKTISKĀ SERVISA PAKALPOJUMI

Optimāla sistēmas aizsardzība

Papildus faktiskajām apkopes darbībām profilaktiskie pakalpojumi ietver arī pārbaudes, drošības pārbaudes, sistēmas uzraudzību, kā arī jūsu darbinieku apmācību. Jūs iegūstat uzlabotu sistēmas pieejamību, pateicoties agrīnai defektu un nolietojuma noteikšanai.

KLIENTU APKALPOŠANA & ATBALSTS

Customer Service & Support Reactive Services

Klientu apkalpošana & atbalsts

Operatīvā servisa pakalpojumi

Vertical Lift Module LogiMat® - Assembly / Maintenance

Klientu apkalpošana & atbalsts

Dzīves cikla vadība

LEJUPIELĀDES

Plauktu pārbaude

SSI SCHÄFER pakalpojums Jūsu drošībai

Brošūra latviešu valodā

2.4 MB

KLIENTU APKALPOŠANA UN ATBALSTS

Visaptveroša dzīves cikla pārvaldība un inteliģents serviss jūsu instalācijām 


Brošūra angļu valodā

832.9 KB

DATORIZĒTA TEHNSIKSĀS APKOPES VADĪBAS SISTĒMA

Brošūra angļu valodā

379.1 KB
Kā varam jums palīdzēt?