Customer Service & Support

Customer Service & Support

Et innovativt serviceprogram som sikrer maksimal tilgjengelighet for hele logistikksystemet

Høyeste grad av tilgjengelighet for alle systemer og korte reaksjonstider i tilfeller der det er behov for service er avgjørende faktorer for en vellykket drift av et komplekst logistikksystem. Vi tilbyr omfattende kundeservice og kompetent support – til enhver tid, på hvert sted og ved hver oppgave.

Customer Service & Support 4.0: Fremtiden er nå

SSI SCHÄFER tilbyr dig en bred portefølje av servicetjenester som benytter state-of-the-art teknologi, for eksempel utvidet støtte eller data-støttet forebygging. Våre Service Account Managere fungerer som din sentrale kontaktperson for alle serviceforespørsler og sammenstiller også din skreddersydde servicepakke.

VÅR TJENESTEPORTEFØLJE INNEHOLDER:

Customer Service & Support CSS

Vi er tilstede for deg – døgnet rundt. Systemet ditt må fungere pålitelig dag og natt. Det er derfor vår støtte er tilgjengelig inntil 24/7. Via vårt Schäfer Global Call Management har du adgang til hele vårt utvalg av service og support når du trenger det. Gjennom direkte oppkobling via Virtual Private Network (VPN) kan våre teknikere allerede per fjerndiagnose se mulige problemer og kan løse disse for deg.

Våre Teknisk Support inneholder:

Customer Service & Support CSS

Det preventive vedlikeholdet gjennomføres av utdannede service teknikere fra SSI SCHÄFER ved bruk av et databasert vedlikeholdssystem (Computerized Maintenance Management System - CMMS). Computerized Maintenance Management System (CMMS) er det databaserte systemet fra SSI SCHÄFER for effektiv styring og kontroll av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på ditt anlegg. Big data er et sentralt aspekt av Industri 4.0. Ved hjelp av SSI SCHÄFER CMMS kan relevante data lagres, konsolideres og visualiseres for å utlede dype konklusjoner. I tillegg til de faktiske vedlikeholdsaktivitetene inkluderer forebyggende tjenester også inspeksjoner, sikkerhetsinspeksjoner, systemovervåking og opplæring for dine ansatte. Du drar nytte av forbedret systemtilgjengelighet gjennom tidlig defekt og slitasje deteksjon.


Våre Preventive Services inneholder:


Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Maksimal ytelse og tilgjengelighet gjennom hele systemets livssyklus - SSI SCHÄFER tilbyr skreddersydde løsninger for å forlenge levetiden til systemet ditt.

Våre Life Cycle Management-tjenester inneholder:

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Et innovativt serviceprogram som sikrer maksimal tilgjengelighet for hele logistikksystemet

Omfattende livssyklusstyring og intelligent service for din installasjon

Vi er der for deg og tilbyr deg kompetent støtte. Våre Service Account Managers tilpasser våre tjenester fleksibelt til dine behov og behov - hvor og når du trenger dem og for alle muligheter.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Life Cycle Management

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Forebyggende vedlikehold

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Teknisk support

LAST NED

Omfattende livssyklushåndtering og service for din installasjon

HVORDAN KAN VI HJELPE?