CERTIFIKÁTY

Certifikáty

Firma SSI SCHÄFER s.r.o má zavedený integrovaný systém řízení kvality, který je certifikován dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 a DIN EN ISO 3834-2.

Dále pak díky odborným znalostem a schopnostem personálu získala firma certifikát pro výrobu ocelových konstrukcí podle EN 1090-1 +A1 a EN1090-2 EXC 3.

PROHLÁŠENÍ O POLITICE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Firma SSI Schäfer Systems International s.r.o. má zavedený integrovaný systém řízení managementu kvality, který je certifikován dle norem ČSN EN ISO 9001:2016

Certificates

SSI SCHAEFER s.r.o applies integrated quality management system certificated according to EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 a DIN EN ISO 3834-2 standards.

Thanks to professional experience and capability of the staff, our company gained certificates for steel construction production according to EN 1090-1 +A1 and EN1090-2 EXC 3 standards.

Company SSI Schäfer Systems International s.r.o. applies integrated quality management system certificated according to ČSN EN ISO 9001:2016 standards.

Zertifikate

Bei der Firma SSI SCHÄFER s.r.o. wurde ein integriertes System zur Qualitätssteuerung eingeführt, das den Normen EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 und DIN EN ISO 3834-2 entspricht.

Weiterhin hat das Unternehmen SSI SCHÄFER s.r.o. dank der Fachkenntnisse und Fähigkeiten des Personals auch die Zertifikate der Normen EN 1090-1 +A1 und EN1090-2 EXC 3 für Stahlkonstruktionen-Fertigung erworben.

Bei der Firma SSI SCHÄFER Systems International s.r.o. wurde ein integriertes Quality Management System eingeführt, das den Normen ČSN EN ISO 9001:2016 entspricht.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?