Schäfer Orbiter System

Regálové sklady s vysokým zahuštěním

Maximální využití prostoru skladu při nízkých provozních nákladech 

V zahuštěném skladu je skladováno více skladových jednotek za sebou. Obsluhu  provádějí Shuttle vozíky, které uskladňují a vyskladňují zboží. Při porovnání s paletovými regály, spádovými regály nebo automatickými sklady malých dílů nebo sklady s vysokými regály [Link: Sklad s vysokými regály] je stupeň využití prostoru významně vyšší. Regálový sklad s vysokým zahuštěním je používán tam, kde je nutné maximálně využít prostor skladu. Způsob skladování v tomto skladu je vhodný zejména pro malý počet položek s velkým objemem, jako je tomu je v odvětví FMCG. Je to dobrá volba také v prostředí s vysokým nárokem na spotřebu energie pro udržování teploty.

Velký počet referencí po celém světě

Společnost SSI SCHAEFER má velký počet referencí v oboru kompaktních skladů se skladovacími kanály, a to jak v oblastech skladování s chladicí a mrazicí technikou, tak při skladování za normálních teplot.

Stručný přehled výhod:

  • Vysoký stupeň využití prostoru skladu

  • Díky kompaktnímu skladování je možné skladovat co největší počet skladových položek na co nejmenší ploše (minimalizace fixních nákladů, vysoká flexibilita)

  • Vhodný pro malý počet položek s velkým objemem

  • Speciální Shuttle vozíky

  • Vhodné v odvětví FMCG

  • Vhodný pro oblast teplot pro mražení a chlazení: Ocelové konstrukce jsou odolné proti extrémně nízkým teplotám až do -30 °C.

ssi_orbiter_web.jpg

SSI ORBITER®

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?