Manipulační systémy pro zpracování dokladů

Manipulační systémy pro zpracování dokladů přizpůsobené systémovému výkonu

Manipulační systémy pro doklady od společnosti SSI SCHAEFER se používají jako doplněk všech činností uvnitř poloautomatického nebo automatického vychystávacího skladu a lze je jednoduše kombinovat s existujícími systémy. Převezmou úkoly automatického spuštění zakázky a přesného přidávání faktur a adresování a/nebo označování veškerého expedovaného zboží: 

Stručný přehled výhod:  

 • Velká úspora času, například tiskem systémem just in time

 • Automatizované vyřizování zakázek a procesů

 • Automatizace zdlouhavých jednotvárných činností

 • Bezhlučný způsob práce

APLIKACE

Tato stanice slouží k automatickému přidávání dokladů do prázdných nebo plných přepravek. Stroj přepravky přečte, aby došlo ke spuštění tisku dokladu, specifického pro zakázku. Doklady přicházející z tiskárny jsou zkontrolovány. Více dokladů se částečně shromáždí do lopatky ve tvaru hvězdy a jsou přidány do přepravky, která stojí pod ní. Správně zpracované přepravky pokračují dále. Jestliže systém zjistí v průběhu činností chybu, přepravka je vysunuta na chybovou dráhu ke kontrole.

 • Jednoduchá, nenáročná na údržbu a spolehlivá technika

 • K dispozici jsou nejrůznější konfigurace v závislosti na kapacitě (jednoduchá / dvojitá / trojitá)

 • Stroj umožňuje používat různé výšky přepravek

 • Pozitivní vliv na výkonnost

 

Stroj na pokládání vík s přidáváním adresy slouží k automatickému zavírání přepravek víky se současným přidáním dokladu s adresou. Stroj přepravky předem přečte, aby došlo ke spuštění tisku dokladu, specifického pro zakázku. Doklady přicházející z tiskárny jsou zkontrolovány a ukládány do vyrovnávací zásoby do speciálního dopravníku na doklady, zatímco přepravka pokračuje do stroje. Ve stroji čeká na doklad, aby jej bylo možné stisknout mezi přepravku a víko. Také tady platí: Správně zpracované přepravky pokračují dále. Jestliže systém zjistí v průběhu činností chybu, přepravka je vysunuta ven.

 • Pokládání víka a vkládání adresy v jednom stroji

 • K dispozici jsou nejrůznější konfigurace v závislosti na kapacitě (jednoduchá / dvojitá)

 • Stroj umožňuje používat různé výšky přepravek

Zařízení pro přidání adresy slouží pro přidání adresního štítku do přihrádky na adresní štítek, umístěné v přepravce. V zařízení pro přidání adresy se tiskne adresní štítek, současně se otevře přihrádka na adresní štítek. Starý adresní štítek je odstraněn a je přidán nový štítek. Potom zařízení přečte čárové kódy na přepravce a adresním štítku a zkontroluje, jestli údaje souhlasí. Dále pokračují pouze přepravky se správnou adresou, vadné přepravky jsou vysunuty k dodatečnému ručnímu zpracování. 

 • Automatické odstranění starého adresního štítku a přidání nového štítku v jediném stroji

 • Stroj umožňuje používat dvě různé výšky přepravek

 • Je možné provést přizpůsobení na specifické přepravky zákazníků 

Vysoká kompatibilita našich produktů umožňuje jejich flexibilní použití jako rozšíření a doplněk k téměř všem známým dopravním systémům. Modulární konstrukce vytvořená ze snadno přístupných vestavných a funkčních prvků usnadňuje zásadním způsobem údržbu zařízení.

Systémy a řešení pro bezchybné procesy a efektivní materiálové toky

STÁHNOUT

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?