Customer Service & Support CSS

Preventivní servis

Optimální ochrana systému

Preventivní údržbu provádí naši speciálně vyškolení servisní technici s pomocí počítačem řízeného systému údržby (CMMS SSI SCHAEFER).

CMMS SSI SCHAEFER je elektronický servisní portál pro efektivní správu a kontrolu údržby a oprav vašeho systému. Velká data jsou ústředním prvkem průmyslu 4.0. Prostřednictvím systému CMMS SSI SCHAEFER lze příslušná data ukládat, slučovat a vizualizovat s cílem odvodit vyčerpávající závěry.

Výhody CMMS SSI SCHAEFER:

• Bezpapírové procesy a elektronická dokumentace údržby

• Průběžný přehled o historii údržby vašeho systému

• Trvalá dostupnost technické dokumentace

• Prevence problémů pomocí analýzy dlouhodobých dat

• Plánování a optimalizaci preventivní údržby

• Podrobný seznam úkolů údržby pro každou součást systému

• Efektivní organizace údržby

• Seznam použitých náhradních dílů a praktický záznam přes internetový obchod 

   společnosti SSI SCHAEFER na servisním portálu

Kromě aktuálních činností údržby zahrnuje preventivní servis také kontroly, bezpečnostní kontroly a monitorování systému spolu se školením pro vaše zaměstnance. Těžíte ze zvýšené dostupnosti díky včasné detekci závad a opotřebení.

NAŠE SLUŽBY PREVENTIVNÍHO SERVISU ZAHRNUJÍ

Maintenance Icon.jpg

Údržba zahrnuje vizuální a akustické hodnocení spolu se všemi aktivitami nezbytnými k udržení specifikovaného stavu systému. Společnost SSI SCHAEFER provádí údržbu se zkušenými a certifikovanými servisními techniky. Výsledkem je, že nezbytné práce mohou být provedeny už během údržby.

Inspection Icon.jpg

Naše kontroly zajišťují, že jste vždy jasně informováni o stavu vašeho systému. Využití zkušených servisních techniků zajišťuje spolehlivé posouzení aktuálního stavu celého systému.

Pravidelné kontroly kvalifikovanými pracovníky

Znalost aktuálního stavu systému na základě kontrolní zprávy

Podrobná zpráva o stavu systému

 

Safety Inspection Icon.jpg

Provozovatelé v Evropské unii musí aspoň jednou ročně provádět bezpečnostní kontroly s cílem ověřit stav bezpečnosti systému v souladu se směrnicemi dané země. Společnost SSI SCHAEFER provádí tyto kontroly prostřednictvím speciálně školených servisních techniků.

Doklad o tom, že všechny prostředky osobní ochrany fungují správně a jsou účinné

Snížené náklady, jelikož nejsou nutné žádné další kontroly jiným orgánem

Méně administrativních režijních nákladů a výrobních omezení, jelikož se bezpečnostní kontroly provádí spolu s dalšími kontrolami a údržbou

Rack Inspection Icon.jpg

Norma ČSN EN 15635 „Používání a údržba skladovacího zařízení“ upravuje rozsah a postup kontroly skladovacích zařízení.

Vlastní, oficiálně certifikovaní inspektoři regálových systémů společnosti SSI SCHAEFER provádějí kontroly prostřednictvím vizuálních kontrol. Výsledky jsou zdokumentovány a označeny kontrolním štítkem.

Pokud jsou nezbytné opravy, jsou provedeny rychle a kvalifikovaným zaměstnancem.

  

Kontrolu vyžadují následující regálové systémy: 

Statické regály

Paletové regály

Konzolové regály

Vjezdové regály

Průjezdové regály

Mezipatrová zařízení

Flexibilní regály

Kanálové skladové regály

System Monitoring Icon.jpg

Monitorování systému zahrnuje všechna opatření nezbytná k zajištění dlouhodobého provozu skladových počítačových systémů. Společnost SSI SCHAEFER provádí monitorování s pomocí speciálního nástroje a kvalifikovaných techniků prostřednictvím vzdáleného servisu.

Manuální posouzení v pravidelných intervalech s cílem identifikovat a odstranit závady

Identifikace potencionálních poruch prostřednictvím dlouhodobého pozorování

Pohotová reakce na chybové zprávy systému

Zajištění návrhů řešení a dat o výkonnosti v měsíční zprávě

Training Icon.jpg

Vaše zařízení a systémy se musí správně používat, aby bylo možné plně využít jejich potenciál a zabránit zbytečným prostojům. Společnost SSI SCHAEFER nabízí potřebná školení přímo po uvedení do provozu a v případě potřeby. Školení je vždy ukončeno certifikátem.

Školení údržby v lokalitě systému, nebo v našem technologickém centru

Školení operátora a administrátora (volitelná rekvalifikace po změnách pracovníků)

Kvalifikovaní školitelé s rozsáhlými odbornými znalostmi (dostupní v různých jazycích)

Online učební platforma pro neustálé a nezávislé školení vašich techniků

PREVENTIVNÍ SERVIS

Optimální ochrana systému

Preventivní servis

Kromě aktuálních činností údržby zahrnuje preventivní servis také kontroly, bezpečnostní kontroly a monitorování systému spolu se školením pro vaše zaměstnance. Těžíte ze zvýšené dostupnosti díky včasné detekci závad a opotřebení.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Customer Service & Support

Reaktivní služby

Vertical Lift Module SSI LogiMat® - Montage / Wartung

Customer Service & Support

Řízení životního cyklu

KE STAŽENÍ

Brochure Customer Service & Support

Komplexní správa životního cyklu a inteligentní služby pro vaši instalaci

832.9 KB
Do you have questions or remarks?