Batch Picking

Paralelní vychystávací systém

Hospodárné řešení a rychlé zpracování zakázek

Rychlé zpracování zakázek pro produkty s vysokou frekvencí objednávek a různými vlastnostmi – komplexní požadavky na optimální materiálový tok ve skladu. Náš paralelní vychystávací systém splní tyto úkoly rychle, jednoduše a efektivně.

Paralelní vychystávací systém je systém s paralelním ručním zpracováním zakázek podle principu člověk ke zboží (person to goods). Vychystávají se stejné položky zboží pro více zakázek a na plnicím modulu jsou přidělovány jednotlivým zakázkám. Systém podporuje a optimalizuje vychystávací procesy, zvyšuje produktivitu a zajistí kratší průběžné časy.

Vysoká flexibilita, co nejlepší ergonomie a vysoká hospodárnost pomohou dosáhnout optimální výsledky v průběhu vašich skladovacích procesů. Díky integraci osvědčené techniky paralelní vychystávací systém doplňuje ideálním způsobem všechny vychystávací systémy od společnosti SSI SCHAEFER. Je vhodný především pro:

 • Rychloobrátkové zboží, které svým tvarem a technickými požadavky na balení není možné vychystávat automatickým systémem

 • Zboží se střední a pomalou obrátkou, jehož geometrické vlastnosti umožňují automatické  vychystávání, které ale nemá potřebný počet průchodů pro rentabilitu jednoho kanálu

Radio Frequency Terminals (radiofrekvenční terminály) předají vašim pracovníkům ve vychystávání všechny potřebné informace, aby mohli požadovanou položku zboží z přepravky se zbožím předat do plnicího modulu a zakázku vychystat. Obsluha má na ruce upevněný radiofrekvenční terminál, který je spojený s kruhovým skenerem. Údaje o zakázce jsou zobrazeny přímo na displeji a potvrzují se na radiofrekvenčním terminálu. Rádiový přenos k počítači probíhá přes přístupový bod. Pro podporu vychystávací je možné vedle rádiových terminálů používat navíc také systémy Pick by Voice nebo Pick by Light.

Bezchybná spolupráce všech komponent

Společnost SSI SCHAEFER dodává pro paralelní vychystávací systém také přepravky, technická zařízení a software pro správu systému, všechno od jednoho dodavatele. Naše dlouholeté zkušenosti přitom umožňují zajistit rychlou realizaci a bezchybnou spolupráci všech komponent.

HIGH THROUGHPUT AND MORE EFFICIENCY

Throughput with 600 lines per hour and greater efficiency than conventional picking systems with only one operator.

Batch Picking

Z jednoho plnicího modulu více pracovníků obsluhy vychystává současně různé zakázky. S naším paralelním vychystávacím systémem získáte také výhodu vyšší kapacity (600 řádků za hodinu) a vyšší efektivity v porovnání s běžným vychystávacím systémem s jedním pracovníkem obsluhy. Inteligentní uživatelské menu pomáhá zajistit vysokou kvalitu vychystávání a malou četnost chyb.
Logistický software WAMAS® spravuje, řídí a kontroluje zakázky a po optimalizaci počítačem pro řízení skladu je také spouští. Potom jsou jednotlivé zakázky předávány do jednotlivých sektorů, kde jsou zpracovány. Vysoké zvýšení výkonu je dosaženo kromě jiného efektivním sestavováním zakázek do dávek (vytváření dávek).

Batch Picking
 • Paralelní zpracování zajistí co nejlepší a nejkratší průběh zakázek

 • Vhodný pro: Rychloobrátkové zboží, které nelze kvůli tvaru vychystávat automaticky nebo pro zboží se střední nebo pomalou obrátkou, jehož frekvence je pro automatické vychystávání příliš malá

 • Velikosti produktů 280 x 230 x 200 mm; objem až 18 l na jednu pozici

 • Efektivní zpracování zakázek prostřednictvím počítačem řízené optimalizace zakázek

 • Vysoký výkon vychystávání a optimalizace tras díky vytváření dávek

 • Kapacita až 600 řádků za hodinu

 • Vysoká kvalita práce v zóně vychystávání díky ergonomickému uspořádání

 • Efektivní využití zdrojů

 • Přehledný a jednoduše uspořádaný průběh vychystávacích činností

 • Krátké doby pro zaučení a vysoká kvalita vychystávání díky intuitivnímu uživatelskému menu

 • Oblasti použití: Zdravotní péče a kosmetika, móda, průmysl, maloobchod a velkoobchod

 • Nízké investiční náklady

Jak Vám můžeme pomoci?