Picking of hanging garments with RFID scanner

Ruční kompletace

Ruční kompletace – člověk zůstane důležitým faktorem v procesu kompletování

Kompletace je centrální funkce ve skladové logistice. Mezi automatizovanými řešeními a ručními kompletačními systémy existuje mnoho mezistupňů.

Naše řešení podle principu zboží k člověku (goods to person) vám umožní značně zvýšit efektivitu skladu.

Ruční kompletace: Princip člověk ke zboží (person to goods)
Nejčastější způsob používaný v praxi je ruční kompletace. V tomto případě je vhodný princip člověk ke zboží (person to goods). Což znamená: Zboží je pro pracovníka kompletace připraveno ve skladových přihrádkách.

Pracovník obdrží relevantní informace o kompletaci, například signálními kontrolkami a displejem jako u našeho kompletačního systému Pick by Light.  Pracovníkovi se zobrazí správná přihrádka a počet kusů zboží, které má odebrat.


Nabízíme vám nejrůznější modulární řešení:

Díky svým poznávacím a flexibilním hmatovým a uchopovacím schopnostem člověk zůstává důležitým a ekonomickým faktorem, jestliže se jedná o kompletační úlohy.

Jak Vám můžeme pomoci?