Ruční kompletace

Ruční kompletace – člověk zůstane důležitým faktorem v procesu kompletování

Kompletace je centrální funkce ve skladové logistice. Mezi automatizovanými řešeními a ručními kompletačními systémy existuje mnoho mezistupňů.

Naše řešení podle principu zboží k člověku (goods to person) vám umožní značně zvýšit efektivitu skladu.

Ruční kompletace: Princip člověk ke zboží (person to goods)
Nejčastější způsob používaný v praxi je ruční kompletace. V tomto případě je vhodný princip člověk ke zboží (person to goods). Což znamená: Zboží je pro pracovníka kompletace připraveno ve skladových přihrádkách.

Pracovník obdrží relevantní informace o kompletaci, například signálními kontrolkami a displejem jako u našeho kompletačního systému Pick by Light.  Pracovníkovi se zobrazí správná přihrádka a počet kusů zboží, které má odebrat.


Nabízíme vám nejrůznější modulární řešení:

Díky svým poznávacím a flexibilním hmatovým a uchopovacím schopnostem člověk zůstává důležitým a ekonomickým faktorem, jestliže se jedná o kompletační úlohy.

Picking of hanging garments with RFID scanner

Ruční kompletace

RF Picking

RF Picking

Vertical storage lift SSI LogiMAT®

SSI LOGIMAT® storage lift

Pick to Light

Pick by Light a Put to Light

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Pick by Voice

Pick by Voice

Žádné prvky nejsou k dispozici.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?