Work Station

Pracoviště příjmu zboží

Pracoviště příjmu zboží tvoří rozhraní mezi externím a vnitropodnikovým zásobováním zboží do skladu. Zboží je dodáno na příjem zboží, pracovníci jej zkontrolují, připraví pro pozdější použití a uložení do skladu a přeloží jej do standardních přepravek.

Na příjmu zboží je zboží přemístěno z elektricky výškově nastavitelné paletové stanice zboku na pracovní stůl, převzato pomocí čtečky čárového kódu do skladového systému s využitím grafického rozhraní menu a přeloženo do skladovací přepravky. Pro dopravu na místo skladování jsou přepravky posunuty na pásový dopravník, který je přizpůsobený výšce stolu. Další pásový dopravník slouží k odvozu prázdných kartonů. Pracoviště příjmu zboží doplňují integrovaný kontejner na odpad na zbytky plastu a dalších materiálů a tlumicí rohože na podlahu pro stojícího pracovníka.

Vysoká obrátka zboží – malé zatížení pracovníků 

V tomto modelu pracoviště jsou pracovníci zatíženi méně, přestože přes něj prochází velký počet položek zboží. Díky optimalizaci ergonomie je možné zajistit efektivní příjem na sklad velkého počtu různých položek zboží a co nejlepší ochranu produktů. Pracoviště od společnosti SSI SCHAEFER jsou přizpůsobena lidem, nikoli naopak. Proto je možné s naším systémem docílit zvýšení produktivity až o 20 procent.

Pracoviště od společnosti SSI SCHAEFER vám nabízí již realizovanou dodatečnou funkci, možnost rychlejšího příjmu vráceného zboží na sklad.

EFEKTIVNÍ PŘÍJEM ZBOŽÍ

  • Ergonomicky optimalizované rozhraní člověk-stroj

  • Zamezení zdvihání zboží na pracovišti použitím nůžkového zdvihacího stolu

  • Dodávka zboží na paletě přímo na pracoviště

  • Použití podlahových rohoží pro stání na pracovišti, aby nedocházelo k únavě pracovníků

  • Geometrické uspořádání zboží a skladovacích přepravek co nejblíže k sobě

  • Promyšlené zacházení s odpady (vzdálenosti) ke sběru použitých kartonů (kartonové pásky), zbytků plastu a dalších materiálů (integrovaný kontejner na odpad)

  • Trvalý tok zboží podporovaný zemskou přitažlivostí

  • Softwarová vizuální podpora procesů příjmu zboží na sklad pomocí grafického rozhraní s menu

  • Realizovaná dodatečná funkce: příjem na sklad vráceného zboží z lékáren

Jak Vám můžeme pomoci?