it_material_flow

Koncernová řešení

Koncernová řešení – komplexní řešení pro váš dodavatelský řetězec
Systém Enterprise Solution pro obchodní oblasti je definován jako logistický nástroj pro řízení procesů mezi skladem, dopravou a skladovým hospodářstvím. V krátkosti: Jde o komplexní a dlouhodobá plnění potřeb zákazníků.

Řešení Enterprise Solutions od společnosti SSI SCHAEFER zahrnují: transformaci intralogistiky řízené softwarem a orientované na řešení, systém Supply Chain Execution (realizace cílů v dodavatelském řetězci) propojený do sítě, jednotnou logistickou základnu pro všechny prodejní kanály a s ní spojené procesy plánování, dispozice a řízení logistiky, překrývající všechny prodejní kanály, v prostředí flexibilního systému pro správu skladového hospodářství.

Je vaším cílem

  • Snížení kapitálových nákladů?

  • Snížení  variabilních nákladů?

  • Snížení průběžných časů?

Zákazník je středem zájmu
Při této změně vám poskytneme podporu a poradenské služby. Využijeme přitom naše rozsáhlé logistické a procesní know-how z velkého počtu instalací u našich zákazníků a budeme přitom mluvit vašim jazykem.

Cílem společnosti SSI SCHAEFER je vytvořit jednotnou logistickou základnu pro všechny prodejní cesty a spojit tak procesy plánování, dispozice a řízení logistiky, překrývající všechny prodejní kanály, které zastřešuje flexibilní Warehouse Management System (systém pro řízení skladu).

ENTERPRISE SOLUTIONS FOR YOUR SUPPLY CHAIN

E-commerce a z toho vyplývající změna ze spotřebitelského trhu na odběratelský trh je zodpovědná za obrovský růst a značné změny. Důsledkem je individualizovaná výroba, zvýšená očekávání zákazníků, stále kratší životní cykly produktů a rychlá změna v segmentech produktů a kolekcích. Malá objednaná množství s vyšší četností objednávek vyžadují, aby intralogistika plnila individuální požadavky zákazníků.

Aby se firma mohla přizpůsobit existujícím skutečnostem na trhu, musí mít jednotnou logistickou základnu pro všechny prodejní cesty a s tím spojené procesy plánování, dispozice a řízení logistiky, překrývající všechny prodejní kanály, které zastřešuje flexibilní Warehouse Management System (systém pro řízení skladu).

Logistický software má v těchto procesech změn výrazný strategický význam pro inteligentní propojení materiálových toků a procesů. Nyní jsou vyžadovány nejen čistě softwarové moduly, ale systémová řešení pro specifické požadavky.

Se změnami zadání logistických úloh a zvýšení komplexnosti stoupají nároky na koordinaci mezi provedením jednotlivých dílčích procesů.

Je nutný nadřízený řídicí systém k optimalizaci, řízení a kontrole všech datových toků a toků zboží uvnitř dodavatelského řetězce, aby bylo možné sledovat všechny relevantní pohyby zboží a účetní operace.

Všechny zakázky, kmenová data, stavy a změny zásob, výkonné stupně řízení a stav všech účastníků procesu jsou propojeny v reálném čase. Dodavatelský řetězec může být tímto způsobem aktivně kontrolován a řízen. Což znamená: Logistický software musí být chápán jako komplexní řešení. Aby bylo možné systém na jedné straně provozovat s nejvyšší efektivitou a na druhé straně vyloučit možné problémy s rozhraními.

Společnost SSI SCHAEFER se odlišuje svým softwarovým balíkem WAMAS® a dává k dispozici hotová softwarová řešení, které těmto požadavkům více než vyhovuje. S naším logistickým softwarem WAMAS® zajistíme vertikální integraci všech intralogistických komponent a nabízíme našim zákazníkům výkonný komplexní systém.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

The perfect answer to all logistics demands.

WAMAS®

Using WAMAS® – THE logistics software – SSI SCHAEFER designs you a more efficient warehouse, from warehouse management and right through to the control system, regardless of whether a manual or highly complex automated logistics system is concerned.

In addition to highly advanced processes, WAMAS® is the perfect answer to all logistics demands, providing a comprehensive portfolio of features ranging from warehouse management to transparent monitoring and control functions, as well as interfaces to the broadest range of ERP systems.

The functionalities of the WAMAS® logistics software are not confined to storing and administering goods: WAMAS® manages and controls all of the processes involved in intralogistics. Executing jobs efficiently and flexibly, optimizing goods movements and resources, and providing and analyzing logistics KPIs are only a few of the functionalities offered by the extensive WAMAS® portfolio.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistický software WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

IT Control Center

Klíčové ukazatele výkonnosti a informační panely

Software Solutions for your logistics

Automatizovaná softwarová řešení

Žádné prvky nejsou k dispozici.

STÁHNOUT

Správné řešení pro každé odvětví. Odbornost společnosti SSI SCHAEFER kombinuje specifické know-how s rozsáhlými zkušenostmi a poskytuje řešení šitá na míru.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB
Jak Vám můžeme pomoci?