SSI SCHÄFER - Company Values

Firemní hodnoty

Všechno začalo jednou bednou. 

Když Fritz Schaefer před téměř 80 lety přenesl požadavky zákazníků do výrobku.

Když Fritz Schaefer v roce 1937 založil firmu na výrobu plechového zboží, nebylo ještě vůbec jasné, co se z ní jednou stane: největší celosvětový dodavatel řešení pro logistické systémy a produkty.

Fritz Schaefer měl zvláštní talent, který nás od té doby provází na každém kroku: dívat se kolem sebe s otevřenýma očima. Expandovat za hranice a využívat nové oblasti obchodní činnosti. Rozpoznávat problémy a potřeby našich zákazníků a nabízet jim nikoli nejobvyklejší řešení, ale takové, které řeší problémy zákazníka.

Nazývají nás firmou „One Stop Shop“ nebo také systémovým dodavatelem. Pragmatickým, orientovaným na výsledek a na budoucnost. 

Nasloucháme našim zákazníkům, jsme zvědaví a hledáme řešení, která jdou nad rámec těch obvyklých. 

O CO USILUJEME: NAŠE HODNOTY

Systémové myšlení je hluboce zakořeněno v naší historii. Díky tomuto principu nabízíme jako jedni z mála na trhu všechno od jednoho dodavatele. Součásti našich řešení jsou k sobě navzájem optimálně přizpůsobeny: Jsou modulární a lze je integrovat. Můžeme se tedy trvale přizpůsobovat růstu našich zákazníků.

Stohovatelné přepravky dostatečně prokazují, že vždy a opakovaně vyvíjíme řešení, která dostávají ocenění. Hledáme vždy ještě lepší řešení pro produkt nebo systém, které je především orientované na použití u našich zákazníků.

To, že jsme jedna z nejvýkonnějších firem na trhu, každodenně dokazujeme s našimi více než 9 500 zaměstnanci, ve více než 70 různých místech sídel naší firmy, 10 výrobních závodech a 5 specializovaných odborných centrech. Nabízíme kompletní spektrum produktů, od ručních skladových systémů až po automatizovaná a IT řešení.

Jako rodinná firma se komplexně zajímáme o budoucnost. Usilujeme o stabilní, trvalý a zajištěný růst. Rodinné hodnoty se projevují také v rostoucích vztazích se všemi zájmovými skupinami.

Náš největší závazek je vůči zákazníkům, aby se vždy mohli spolehnout na partnerskou spolupráci. Zavazuje nás k tomu heslo našeho zakladatele: „Našeho zákazníka nikdy nenecháme na holičkách.“

Je jedno, s jakým požadavkem k nám přicházejí zákazníci: Vyřešíme problém flexibilně a pragmatickým způsobem tady a teď, ale nezapomínáme přitom na dlouhodobé následky.

Nejsme dodavatel, který externě nakupuje jednotlivé díly – naše produkty a systémy, tedy kompletní řešení, vyrábíme ve vlastním podniku. Zůstáváme tedy nezávislí a zajistíme vše tak, že jsou splněny všechny naše vysoké nároky na kvalitu.

Jak Vám můžeme pomoci?