Industry solutions 4.0

Komplexní řešení pro optimální materiálový tok v průmyslu

Aby vaše výroba stále běžela

Materiálový tok ve skladech u výroby vyžaduje stále více komplexních řešení, od ručních přes poloautomatické až po automatické procesy.
Suroviny a výrobní materiál jsou přijaty na příjmu zboží, uloženy do vyrovnávací zásoby, zkompletovány a dodány systémem just in time nebo just in sequence na místo výroby nebo na montážní pracoviště. Hotové výrobky je nutné několikrát postupně dodávat sekvenčně do expedice zboží a připravovat k odvozu. Navíc všechny výrobky musí být dosledovatelné v celém dodavatelském řetězci. 

Řešení od společnosti SSI SCHAEFER:

Centrální úlohu přitom má IT. Společnost SSI SCHAEFER pro vás vyvíjí vhodné řešení s použitím systému SAP nebo našeho softwaru WAMAS®. Nabízíme přitom komplexní spektrum řešení, od správy skladového hospodářství až po řízení materiálového toku. Díky vizualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti na informačních panelech je optimalizace vašeho zařízení zobrazena efektivně a jednoduše.

UDRŽENÍ VAŠÍ VÝROBNÍ LINKY V CHODU

  • Automobilový průmysl: Speciální řešení pro automatizaci zásobování výroby a montáže systémem just in time a just in sequence.

  • Chemický průmysl: Skladování nebezpečných látek na paletách a doprava v prostorách s různými teplotami, při kterých je nutné dodržovat ukládání a předpisy.

  • Papír a celulóza: Těžké náklady, velké objemy

  • Elektronika: Speciální požadavky na prostředí

  • Strojírenství: Komplexní procesy a náročné uspořádání pracovišť.

Pro logistické centrum v českém výrobním závodu v Ostravě pátého největšího dodavatele v automobilovém průmyslu, rodinnou firmu Brose, vytvořila společnost SSI SCHAEFER inovativní koncepci materiálového toku pro vysoce dynamické a sekvenční zásobování výroby, které je podporováno přesně na míru přizpůsobeným systémem SAP EWM. Další základní prvky řešení: Sklad s vysokými regály, automatický sklad malých dílů, dopravníky, roboty, soupravy tažného vozidla a tažených vozíků (logistické vláčky).

Market Sector Industry Case Studies

Integrated material flow solutions for production storage and warehouses.

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Case Study Bachmann Forming AG

Tugger train

Case Study Brose

Žádné prvky nejsou k dispozici.

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR

A modular system for storing, conveying, picking, transporting and software.

Modular shelving

Přepravky pro malé díly

Sklad malých dílů

018_HRL_Exyz_Ret.jpg

Skladovací stroje a vertikální skladovací výtahové systémy pro palety

schwab_pallet_racking.tif

Paletové regály

Container Systems by SSI SCHÄFER

Přepravky pro malé díly

Systémy přepravek

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkty

Kompletace

Customer Service & Support 4.0

Dopravníky a doprava

Automaticky řízené vozíky (AGV)

Work Station

Produkty

Systémy pracovišť

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistický software WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

STÁHNOUT

The right solution for every industry.

Jak Vám můžeme pomoci?