Industry solutions 4.0

Komplexní řešení pro optimální materiálový tok v průmyslu

Aby vaše výroba stále běžela

Materiálový tok ve skladech u výroby vyžaduje stále více komplexních řešení, od ručních přes poloautomatické až po automatické procesy.
Suroviny a výrobní materiál jsou přijaty na příjmu zboží, uloženy do vyrovnávací zásoby, zkompletovány a dodány systémem just in time nebo just in sequence na místo výroby nebo na montážní pracoviště. Hotové výrobky je nutné několikrát postupně dodávat sekvenčně do expedice zboží a připravovat k odvozu. Navíc všechny výrobky musí být dosledovatelné v celém dodavatelském řetězci. 

Řešení od společnosti SSI SCHAEFER:

Centrální úlohu přitom má IT. Společnost SSI SCHAEFER pro vás vyvíjí vhodné řešení s použitím systému SAP nebo našeho softwaru WAMAS®. Nabízíme přitom komplexní spektrum řešení, od správy skladového hospodářství až po řízení materiálového toku. Díky vizualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti na informačních panelech je optimalizace vašeho zařízení zobrazena efektivně a jednoduše.

UDRŽENÍ VAŠÍ VÝROBNÍ LINKY V CHODU

  • Automobilový průmysl: Speciální řešení pro automatizaci zásobování výroby a montáže systémem just in time a just in sequence.

  • Chemický průmysl: Skladování nebezpečných látek na paletách a doprava v prostorách s různými teplotami, při kterých je nutné dodržovat ukládání a předpisy.

  • Papír a celulóza: Těžké náklady, velké objemy

  • Elektronika: Speciální požadavky na prostředí

  • Strojírenství: Komplexní procesy a náročné uspořádání pracovišť.

Pro logistické centrum v českém výrobním závodu v Ostravě pátého největšího dodavatele v automobilovém průmyslu, rodinnou firmu Brose, vytvořila společnost SSI SCHAEFER inovativní koncepci materiálového toku pro vysoce dynamické a sekvenční zásobování výroby, které je podporováno přesně na míru přizpůsobeným systémem SAP EWM. Další základní prvky řešení: Sklad s vysokými regály, automatický sklad malých dílů, dopravníky, roboty, soupravy tažného vozidla a tažených vozíků (logistické vláčky).

Market Sector Industry Case Studies

Integrated material flow solutions for production storage and warehouses.

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Case Study Bachmann Forming AG

Tugger train

Case Study Brose

Žádné prvky nejsou k dispozici.

PRODUCTS, MODULES AND SOFTWARE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR

A modular system for storing, conveying, picking, transporting and software.

Modular shelving

Přepravky pro malé díly

Sklad malých dílů

018_HRL_Exyz_Ret.jpg

Skladovací stroje a vertikální skladovací výtahové systémy pro palety

schwab_pallet_racking.tif

Paletové regály

Container Systems by SSI SCHÄFER

Přepravky pro malé díly

Systémy přepravek

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkty

Kompletace

Customer Service & Support 4.0

Dopravníky a doprava

Automaticky řízené vozíky (AGV)

Work Station

Produkty

Systémy pracovišť

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistický software WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

STÁHNOUT

The right solution for every industry.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB
Jak Vám můžeme pomoci?